Ogłoszenie

Syndyk masy upadłościosoby fizyvznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oglasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki nieruchomości

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Grochowska 341, Lublin, lubelskie
Cena
800 000 zł
Numer ogłoszenia
34075251
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
20-016 Lublin
Ulica
Narutowicza 55
Osoba kontaktowa
GRZEGORZ MAZUR

SzczegółySyndyk masy upadłości Izabeli Adelson - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 25 stycznia 2021r. ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki udziału w wysokości 4/5 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 261 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego przy ul. Grochowskiej 341/261 w Warszawie o powierzchni 228,30 m?, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr KW WA6M/00371015/8, wraz z przynależnymi dwoma miejscami postojowymi nr A-13 i A-14 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 2547/311312 oraz w tych samych częściach prawo współwłasności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które służą do wspólnego użytku ogółu mieszkańców, z zastrzeżeniem ceny minimalnej nie niższej niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych 00/100).
Oferty zgodne z warunkami sprzedaży dołączonymi do wniosku syndyka z dnia 12 stycznia 2021r. z dopiskiem: "NIE OTWIERAĆ - OFERTA w postępowaniu upadłościowym Izabeli Adelson" należy składać w terminie do dnia 26 marca 2021r., na adres: KANCELARIA NOTARIALNA Piotr Banderski Michał Rzączyński S.C., ul. Wieniawska 8/3, 20-071 Lublin (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
Z operatem szacunkowym, warunkami i regulaminem sprzedaży można zapoznać się w aktach sprawy sygn. akt XIX GUp 429/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa lub w kancelarii syndyka - ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin w godz. 9.00 - 14.00 (tel. +48 723 34 45 56) oraz pod adresem www.kancelaria-empe.pl w zakładce ogłoszenia sprzedaży/sprzedaż z wolnej ręki.
34075251
drukuj ogłoszenie