Ogłoszenie

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, obręb 8, os. Polesie

dolnośląskie, Lubin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lubin, dolnośląskie
Powierzchnia
1 103 m2
Cena
147 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-03-2021
Numer ogłoszenia
34074977
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-02-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-300 Lubin
Ulica
KILIŃSKIEGO 10
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W LUBINIE

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
GG.XI.6840.14.2020
Prezydent Miasta Lubina
ogłasza
II nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin
Lp.
Położenie nieruchomościNumer działkiPowierzchnia [m2]Cena wywoławcza netto [zł]Wysokość wadium [zł]Termin przetargu
1.Obręb 8750/911070142 000,0025 000,0024.03.2021, godz. 10:00
2.Miasta Lubina750/104918122 000,0020 000,0024.03.2021, godz. 11:00
3.woj. dolnośląskie750/1061103147 000,0025 000,0024.03.2021, godz. 12:00
4.(osiedle Polesie)750/107868115 000,0020 000,0024.03.2021, godz. 13:00
5.KW LE1U/00017844/4750/111872126 000,0025 000,0024.03.2021, godz. 14:00
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w rejonie ulicy Legnickiej, parku Leśnego i ogrodów działkowych "Biedronka" (woj. dolnośląskie) na obrzeżach południowej części miasta w odległości około 700 m od zabudowań osiedla Przylesie, 1200 m od zabudowań na terenie wsi Osiek oraz około 2500 m od ścisłego centrum miasta. Poszczególne działki tworzą zwarte obszary w kształcie prostokąta o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, sklasyfikowane jako grunty rolne (RIVa, RIVb, RV). Obecnie teren niezagospodarowany, porośnięty roślinnością okrywową niską. Planowany dojazd od ulicy Legnickiej - obecnie nieurządzony. Aktualnie, dojazd od ulicy Gajowej. Położenie nieruchomości w pobliżu osiedli mieszkalnych, w niewielkiej odległości od centrum miasta, czyni tę lokalizację bardzo atrakcyjną.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania Nr 55 uchwalonego przez Radę Miejską w Lubinie uchwałą Nr LI/391/14 z dnia 24.06.2014 roku, (opis planu na stronach internetowych www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl, zakładka: plany i programy), działki położone są na terenie oznaczonym symbolem: 6.MN, 7.MN, dla którego ustalone zostało przeznaczenie: podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca oraz uzupełniające - usługi, infrastruktura techniczna, zieleń, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, garaże, budynki gospodarcze.
Grunt stanowi własność Gminy Miejskiej Lubin i jest wolny od długów i obciążeń.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy ulicy Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, I piętro, sala nr 126. Wadium w wysokości wskazanej w tabeli ustalonej odrębnie dla każdej działki należy wnieść w pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Lubinie Bank PeKaO S.A. Oddział we Wrocławiu - Nr 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835.
Termin wpłaty wadium w pieniądzu upływa w dniu 18.03.2021 roku. Za wadium wpłacone w terminie uważa się to wadium, które najpóźniej w dniu 18.03.2021 roku znajdzie się na wyżej wymienionym rachunku. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na określoną działkę z dopiskiem w tytule przelewu " wadium na działkę nr .......".
Pełna treść ogłoszenia wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 10, II piętro, także na stronach internetowych urzędu: www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl(zakładka: aktualności i ogłoszenia).
Dodatkowe informacje: Wydział GG... Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. J. Kilińskiego 10, pokój 200, tel. 76 307 0186, e-mail: mdopart@um.lubin.pl
34074977
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: