Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa druków medycznych

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
196891/2008
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-08-2008

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-752 Katowice
Ulica
ul. Medyków

Szczegóły

POZYCJA 196891
Katowice: Dostawa druków medycznych
Numer ogłoszenia: 196891 - 2008; data zamieszczenia: 22.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 156946 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, ul. Medyków, 40-752 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7894131, fax 032 2526727, 7894001-02.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa druków medycznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa druków medycznych

1. Ankieta dla pacjenta skierowanego do badania TK A-4 szt. 6 000
2. Ankieta dla kobiet objętych popul. Programem wczesnego wykrywania raka piersi. 2 str. A-4 szt. 2 000
3. Ankieta - program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego - edycja 2008 komplet A-4 k 2 000
4. Ankieta Udarowa A-4 szt. 1 500
5. Ankieta wstepna. Pracownia Badań Snu A-4 k 600
6. Arkusz spisu z natury (samokopia) A-4 bl. 60
7. Deklaracja przystąpienia do PKZP A-6 bl. 20
8. Dokumentacja kontroli procesu sterylzacji 2 str. A-4 szt. 500
9. Dokumentacja medyczna chorego P. L. B. A-4 k. 1 500
10. Dokumentacja pielęgniarek.dot. Pacjenta z odleżyną. Działania podejmowane przez Pielegniarkę 2 str. A-4 szt. 6 000
11. Dokumentacja pielęgniarska dot pacjenta zagrożonego wystąpieniem odleżyny. Ocena zagrożenia wystąpienia odleżyn. Działania podejmowane przez pielegniarkę 2 str. A4 szt. 6 000
12. Ewidencja czasu pracy A-5 szt. 5 000
13. Harmonogram obiadów abonamentowych A-4 szt. 1 500
14. Historia choroby strona nr.2 A-4 szt. 24 000
15. Historia choroby strona nr 3 A-4 szt. 24 000
16. Historia choroby strona nr 4 A-4 szt. 24 000
17. Historia choroby strona nr 5 A-4 szt. 24 000
18. Historia choroby strona nr 6 A-4 szt. 24 000
19. Indywidualna karta wykonanych zleceń lekarskich /kolor/IP A-4 szt. 24 000
20. Informacja - Wycinek nerwu A-5 szt. 1 500
21. Informacja dla lekarza kierującego Rehabilitacji A-5 szt. 1 500
22. Informacja dla pacjentki - Formularz świadomej zgody na leczenie operacyjne 2 str. A-4 szt. 30 000
23. Informacja dot braku podstaw do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych A-4 szt. 1 500
24. Informacja o przetaczaniu krwi i jej preparatów A-4 szt. 24 000
25. Informacja o szczepieniu przeciwko WZW A-5 szt. 20 000
26. Karta badania profilaktycznego k. - 8 str. A-5 k 1 200
27. Karta badania sutka A-4 szt. 1 200
28. Karta czynności pielęgniarskich ( Oddz. Położ i Ginek Endokr.) A-4 szt. 3 600
29. Karta Ekspozycji zawodowej 2 str. A-4 szt. 400
30. Karta intensywnego nadzoru pielęgniarskiego (Oddz.Gastroenterologii) A-4 szt. 3 600
31. Karta konsultacji anestezjologicznej 2 str. A-4 szt. 24 000
32. Karta obs. Centralnego dostępu żylnego cz.1 A-4 szt. 6 000
33. Karta obs. Centralnego dostępu żylnego cz.2 A-4 szt. 6 000
34. Karta obs. chorego Oddz. Pneumonologii 2 str. A-4 szt. 4 000
35. Karta obserwacji chorego A-4 szt. 10 000
36. Karta rej. Naczyn. A-4 szt. 500
37. Karta rejestr. Pacjenta do udziału w progr terap. Część A A-4 szt. 600
38. Karta rejestr. Pacjenta do udziału w progr terap. Część B A-4 szt. 600
39. Karta rejestr.zakażeń szpitala A-4 szt. 1 500
40. Karta statystycz do karty zgonu A-4 szt. 3 000
41. Karta tętna i ruchów płodu A-4 szt. 1 500
42. Karta zabiegowa Pracowni Reh. Ruchowej i Fizykalnej 2 str. A-4 szt. 1 200
43. Karta zarobkowa za dyżury A-4 szt. 500
44. Karta zastosowania unieruchomienia lub izolacji A-4 szt. 2 000
45. Karta zleceń dodatkowych - Blok Porodowy A-4 szt. 2 500
46. Karta zleceń lekarskich 2 str. A-4 szt. 20 000
47. Karta zleceń lekarskich (Oddz. Pneumonologia) 2 str. A-4 szt. 6 000
48. Kartoteka magazynowa (karton) A-5 szt. 6 000
49. Kategoryzacja pacjentów Kliniki .............. A-4 szt. 2500
50. Katrta obserwacji stolca A-4 szt. 800
51. Kontroli skuteczności Sterylizacji parow-formajldehydowej A-4 szt. 5 000
52. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie A-4 szt. 500
53. Kwestionariusz osobowy A-4 szt. 500
54. Lista oczekujących na świadcz. opieki zdrowotnej A-4 szt. 600
55. Magazyn P (samokopia) A-5 bl. 5 500
56. Magazyn W (samokopia) A-5 bl. 5 200
57. Miesięczna ewidencja czasu pracy A-4 szt. 15 000
58. Miesięczne zestawienie prow. dokumentacji z zakresu profilaktyki leczenia odleżyn A-4 szt. 1 000
59. Monitoring bieżący formalina A-4 szt. 500
60. Obserwacje oznaczenia /KOD/ A-4 szt. 2500
61. Opis zabiegu 2 str. A-4 szt. 2000
62. Oświadczenie Chorych NFZ A-5 szt. 52 000
63. OT (samokopia) A-6 bl. 150
64. Ot Is (samokopia) A-5 bl. 50
65. Ot W (samokopia) A-5 bl. 60
66. Papier komputerowy RUM - 1 war.perf 100 szt wg wzoru szt. 70 000
67. Potwierdzenie przekazania do magazynu brudnej pościeli A-4 1/2 bl. 300
68. Potwierdzenie odbioru rzeczy chorego A-6 bl. 300
69. Potwierdzenie wykonania usługi A-4 szt. 3 500
70. Protokół kwalifikacji pacjenta do terapii wewnątrznaczyniowej A-4 szt. 1500
71. Protokół pielęgniarki oper. /bl.op.neuroch/ k.` 3 str A-4 k 3 500
72. Protokół pielęgniarki operacyjnej Bl. Op. Ginekologii , Zużyty sprzęt - k. `3 str. A-4 k 3 500
73. Protokół przekazania pacjenta OJOM A-4 szt. 5 000
74. Protokół przyjęcia depozytu - (samokopia) A-4 bl. 60
75. Protokół zabiegu operacyjnego Oddz.Ch.P.P. A-3 szt. 3 000
76. Protokół znieczulenia (samokopia) A-4 bl. 800
77. Przekazania z magazynu czystej pościeli do Oddziału (samokopia), kolor, 99 k A-4 1,2 bl. 400
78. Przekazanie z magazynu brudnej pościeli do pralni (samokopia)., 99 str. A-4 1/2 bl. 300
79. Przepustka A-6 bl. 60
80. Przepustka jednorazowa A-6 bl. 30
81. Przygotowanie pacjenta do zab. 2 str. A-4 szt. 1 500
82. PsW (samokopia) A-5 bl. 30
83. Rozkład operacji Ginekologiczny Blok Operacyjny A-4 szt. 2 400
84. Rozkład pracy piel.i położnych A-4 szt. 1 500
85. Rozpis wyżywienia na oddziały A-5 szt. 4 500
86. Skierowanie do KT/MR Helimed A-4 szt. 800
87. Skierowanie do poradni specjalistycznej A-4 szt. 2 000
88. Skierowanie do pracowni diagnostycznej A-4 szt. 2 000
89. Skierowanie do szpitala A-4 szt. 2 000
90. Skierowanie do Szpitala nr 1 w Bytomiu A-4 szt. 500
91. Skierowanie na badania profilaktyczne A-4 szt. 600
92. Skierowanie na badania w kierunku zakarzenia HIV część A, część B A-4 szt. 200
93. Skierowanie na badanie bronchofiberoskopowe / Informacja o badaniu dla pacjenta 2 str. A-4 szt. 500
94. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe 2 str. A-4 szt. 600
95. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne 2 str. A-4 szt. 1 200
96. Skierowanie zwłok do chłodni A-6 bl. 60
97. Spis zdawczo-odbiorczy akt nr..... A-4 szt. 600
98. Środki Zużyte A-4 szt. 1 500
99. Środki zużyte - Radiologia A-4 szt. 1 500
100. Testy skórne punktowe 2 str. A-4 szt. 800
101. Ulotka in. o zab. wewnątrznaczyniowych obwodowych A-4 szt. 1600
102. Ulotka in. o stentowania tętnic szyjnych A-4 szt. 1200
103. Ulotka in. o znieczuleniu A-4 szt. 24 000
104. Ulotka inf. o biopsji cienkoigłowej A-4 szt. 1 600
105. Ulotka inf. o biopsji wątroby A-4 szt. 1 600
106. Ulotka inf. o endoskopowej polipektonii A-4 szt. 2 000
107. Ulotka inf. o laparoskopii A-4 szt. 3 500
108. Ulotka inf. o panendoskopii A-4 szt. 3 600
109. Ulotka inf. o przeznaczyniowej biopsji watroby A-4 szt. 1 200
110. Ulotka inf. o zabiegach wewnątrznaczyniowych w neuroradiologii A-4 szt. 1 200
111. Ulotka inf.o end. Skleryzacji i opaskowaniu żylaków przełyku A-4 szt. 1 200
112. Ulotka inf.o kolonoskopii. A-4 szt. 3 400
113. Ulotka inf.o rozszerzeniu zwężeń przełyku A-4 szt. 1 200
114. Ulotka inf.o sfinkterotomii endoskopowej A-4 szt. 1 200
115. Ulotka informacyjna o punkcji lędzwiowej A-4 szt. 1 200
116. Upoważnienie A-6 bl. 10
117. Wniosek dla celów rehabilit. leczniczej - Tarnowski Góry A-4 szt. 600
118. Wniosek o lek zastrzeżony lub sprowadzony A-4 szt. 4 000
119. Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów A-6 bl. 50
120. Wniosek o udzielenie opieku na dziecko A-5 szt. 800
121. Wniosek o wydanie zgody płatnika na refundację leku A-4 szt. 800
122. Wniosek o zaliczkę A-6 bl. 44
123. Wniosek o zaniechanie sekcji zwłok A-4 szt. 3 500
124. Wniosek urlopowy A-5 bl. 120
125. Wycinek skórno mięśniowy A-4 szt. 1 500
126. Wywiad przed badaniem NMR A-5 szt. 1 500
127. Załącznik nr 5 do materiału REH 2 str. A-4 szt. 1 200
128. Zamówienie imienne preparatu immunoglobuliny specjal. Gamma Anty D A-4 szt. 200
129. Zamówienie ogólne z rubrykami (kolor) A-4 szt. 10 000
130. Zapotrzebowanie A-4 szt. 8 000
131. Zapotrzebowanie na krew i jej składniki A-5 szt. 3 500
132. Zapotrzebowanie na leki A-5 szt. 3 000
133. Zapotrzebowanie na posiłki odpłatne A-4 szt. 200
134. Zapotrzebowanie na preparaty zaw. środki odurzające i psychotropowe A-4 szt. 2 500
135. Zaświadczenie lekarskie A-6 szt. 2 000
136. Zaświadczenie lekarskie (samokopia) A-5 bl. 130
137. Zaświadczenie PKZP A-5 bl. 30
138. Zawiadomienie o zastos. przymusu bez A-4 szt. 1 482
139. Zestawieni zbiorcze - magazyn brud. Pościeli A-4 szt. 1 000
140. Zestawienie opłat pobranych od pracowników za wyżywienie na miesiąć A-4 szt. 200
141. Zestawienie dzienne na oddziały A-5 szt. 2 000
142. Zeszwolenie na wjazd żółte karton wg wzoru szt. 200
143. Zezwolenie na wwóz towarów A-6 bl. 50
144. Zezwolenie na wjazd zielone wg wzoru szt. 100
145. Zgłoszenie powikłania poprzetoczeniowego A-4 szt. 500
146. Zgłoszenie zachorowania na chorobę zakaźną A-4 szt. 200
147. Zgłoszenie zdarzenia krytycznego /OJOM A-4 szt. 1500
148. Zgoda na operację neuroch. A-5 szt. 2 000
149. Zgoda na operację chirurgiczną A-4 szt. 2 000
150. Zgoda na wykonanie operacji chirurgicznej A-4 szt. 2 000
151. Zgoda na wykonanie znieczulenia A-5 szt. 1 500
152. Zgoda pacjenta na założenie centralnego dostępu żylnego A-5 szt. 6 000
153. Zlecenie na badania laboratoryjne BK 2 str. A-4 szt. 500
154. Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, ortopedyczne PO A-4 szt. 1 200
155. Zlecenie Nr..... /.../ , Karta pracy A-5 szt. 1 200
156. Zlecenie wydania z mag.żyw. A-4 szt. 1 200
157. Zlecenie wykonania usługi A-4 szt. 12 000
158. Zmiana miejsca użytkowania A-6 bl. 50
159. Zużycie sprzętu w Tomografii Komputerowej A-5 szt. 12 000
Wartość netto zamówienia:
Wartość podatku VAT:
Wartość brutto zamówienia:
- Załącznik nr 2A zawiera wzory druków medycznych,
które zostały oznaczone w lewym górnym rogu według z liczby porządkowej załącznika 2 do SIWZ.
-Na wszystkich wzorach druków na których widnieje nazwa szpitala należy ją zmienić i umieścić nową nazwę tzn.:
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
- Na wzorach druków na których widnieją pieczątki należy zostawić puste miejsce z oznaczeniem, iż jest to miejsce na pieczątkę.
Pakiet nr 2
Lp. NAZWA DRUKU Format j.m. ilość Cena jedn. netto Wartość netto Podatek VAT 22% Wartość brutto
1. Dokumentacja Pielęgniarska/Ind. Dok. Pielegniarska Pacjenta - wywiad na IzbiePrzyjęć 2 str. A-4 szt. 52 000
2. Karta procesu pielegnowania -pacjenta A-3 szt. 48 000
3 Wskazówka do dalszego postępowania A-4 szt. 48 000
4. Karta pomiaru RR, tętna A-4 szt. 20 000
5. Karta cukrzycowa A-4 szt. 10 000
6. Bilans wodny A-4 szt. 20 000
7. Indywidualna karta zleceń lekarskich 2 str. A-4 szt. 48 000
8. Karta obs. chorego po zabiegu operacyjnym A-4 szt. 30 000
9. Karta opieki pielęgnirskiej pacjenta w MAI, 2 str. A-4 szt. 20 000
10. Karta obserwacji noworodka A-4 szt. 1 000
11. Karta indywodualnej pielęgnacji Noworodka 2 str A-4 szt. 3 600
12. Karta zleceń (Oddz. Neonatologii) A-4 szt. 3 600
13. Karta gorączkowa Noworodka 2 str. A-4 szt. 1 200
14. Karta indywidualnej pielegnacji Ciężarnej 2 str. A-4 szt. 6 000
15. Karta indywidualnej pielegnacji Położnicy 2 str. A-4 szt. 6 000
16. Karta obs. porodu 2 str. A-4 szt. 1 500
17. Karta indywidualna pielegnacji chorej ginekologicznie 2 str. A-4 szt. 8 000
Wartość netto zamówienia:
Wartość podatku VAT:
Wartość brutto zamówienia:
- Załącznik nr 2A zawiera wzory druków medycznych,
które zostały oznaczone w lewym górnym rogu według z liczby porządkowej załącznika 2 do SIWZ.
-Na wszystkich wzorach druków na których widnieje nazwa szpitala należy ją zmienić i umieścić nową nazwę tzn.:
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
- Na wzorach druków na których widnieją pieczątki należy zostawić puste miejsce z oznaczeniem, iż jest to miejsce na pieczątkę.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 57068,93 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: pakiet nr 1.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
IMPACT S.C
D. Nowak, M. Nowak, Ul. Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice, kraj/woj. śląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 48489.93
Oferta z najniższą ceną: 48489.93 / oferta z najwyższą ceną: 59547.96
Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: pakiet nr 2.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
IMPACT S.C
D. Nowak, M. Nowak, Ul. Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice, kraj/woj. śląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 8579
Oferta z najniższą ceną: 8579 / oferta z najwyższą ceną: 11136.20
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne