Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i sprzętu medycznego wielorazowego użytku w 35 pakietach dla potrzeb W.Sz.Z w Elblągu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-10-2008
Numer ogłoszenia
243617/2008
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
01-10-2008

Ogłaszający

Województwo
Miasto
82-300 Elbląg
Ulica
ul. Królewiecka 146

Szczegóły

POZYCJA 243617
Elbląg: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i sprzętu medycznego wielorazowego użytku w 35 pakietach dla potrzeb W.Sz.Z w Elblągu
Numer ogłoszenia: 243617 - 2008; data zamieszczenia: 01.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu , ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (055) 2344111, fax. 055 2345547.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.elblag.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i sprzętu medycznego wielorazowego użytku w 35 pakietach dla potrzeb W.Sz.Z w Elblągu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i sprzętu medycznego wielorazowego użytku w 35 pakietach dla potrzeb W.Sz.Z w Elblągu
1. Pakiet nr 1
- Butelka dostsowana do dozownika tlenu prod. Instal Rrzeszów (obecnie Instal Czudec Fąfara Sp.J.) model 79b, o poj. 250ml, min. wys. butelki 18 cm w ilości 500 szt.
2. Pakiet nr 2
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanałowy, pediatryczny sterylny, rozm. 3F lub 22Ga - 10cm w ilości 60 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowy z powłoka hydrofilną lub wykonane z poliuretanu o właściwościach powłoki hydrofilnej, sterylny, rozm. 15cm-5F-17; 19Ga18Ga-20cm wilości 10 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanałowy, sterylny. Rozm. 18Ga-20cm w ilości 210 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanałowy, sterylny. Rozm. 16Ga-20cm , igła punkcyjna 18Ga w ilości 280 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanałowy, sterylny. Rozm. 14Ga-20cm , igła punkcyjna 18Ga w ilości 220 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trójkanałowy, sterylny, rozm.16cm-8,5F-16,14; 16Ga w ilości 30 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trójkanałowy, sterylny, rozm.20cm-7F-18,18; 16Ga w ilości 450 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metoda Seldingera, trójkanałowy, sterylny roz. 16cm-8,5F-16,14;16Ga w ilości 30 szt.
Pakiet nr 3
- Nożyki hematologiczne sterylne do nakłucia palca dla dorosłych, stalowe, ręczne , pakowane indywidualnie 1op=200szt. w ilości 180 opak.
Pakiet nr 4
- Filtry osadcze, papierowe do ssaka elektrycznego firmy Merivaara ITKAVAC V 40 Nr. Kat. 418022 w ilości 1000 szt.
Pakiet nr 5
- Zestaw do znieczulenia zew. oponowego ze strzykawkami, rozszerzony; Minimalny skład zestawu : igła Tuohy, filtr przeciwbakeryjny płaski 0,2 ?m, kateter epiduralny, strzykawka niskooporowa 10 ml,strzykawka zwykła 10 ml, igła 0,9x40 mm, igła 0,5x25mm, grot do nacięcia skóry. w ilości 360 szt.
Pakiet nr 6
- Kuweta plastikowa rozm. 35x25x10 w ilości 140 szt.
- Kuweta plastikowa rozm. 50x35x12 w ilości 75 szt.
Pakiet nr 7
- Papier do tympanometru AT 22 ( OTICON ), a = 100 szt. w ilości 8 bloczków
Pakiet nr 8
- Barwne oznaczniki chirurgiczne; czerwone; wykonane z silikonu, nie przepuszczające promieniowania RTG szer. 1 mm, dł. 2 x 450 mm 1 op=10 szt. w ilości 8 opak.
- Barwne oznaczniki chirurgiczne; niebieskie; wykonane z silikonu, nie przepuszczające promieniowania RTG szer. 2 mm, dł. 2 x 450 mm 1 op=10 szt. w ilości 8 opak.
Pakiet nr 9
- Papier termiczny do autoklawu Statim 5000 rozmiar: długość 4,5m ; szerokość 56mm w ilości 400 szt.
Pakiet nr 10
- Rurka tracheostomijna sterylna z uszczelnieniem, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 6 w ilości 1 szt.
- Rurka tracheostomijna sterylna z uszczelnieniem, dla dzieci , wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 4 w ilości 11 szt.
- Rurka tracheostomijna sterylna z uszczelnieniem, dla dzieci, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 4,5 w ilości 11 szt.
- Rurka tracheostomijna sterylna z uszczelnieniem, dla dzieci, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 5 w ilości 11 szt.
- Rurka tracheostomijna sterylna z uszczelnieniem, dla dzieci, długie, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 5 w ilości 1 szt.
- Rurka tracheostomijna z mankietem i giętką jednorazową kaniulą wewnętrzną , z przedłużoną częścią dystalną, sterylna, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 7 w ilości 2 szt.
- Rurka tracheostomijna z mankietem i giętką jednorazową kaniulą wewnętrzną , z przedłużoną częścią proksymalną, sterylna, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 7 w ilości 2 szt.
- Rurka tracheostomijna z mankietem i giętką jednorazową kaniulą wewnętrzną , z przedłużoną częścią dystalną, sterylna, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 8 w ilości 1 szt.
- Rurka tracheostomijna z mankietem i giętką jednorazową kaniulą wewnętrzną , z przedłużoną częścią proksymalną, sterylna, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 8 w ilości 1 szt.
Pakiet nr 11
- Port naczyniowy wysokoprofilowany z zestawem do wprowadzania dożylnego cewnika i jego tunelizacji. Zestaw : igła Hubera prosta 20-22G, dł. 25-30 mm, strzykawka 10-12 ml, rozszerzacz naczyniowy, prowadnica, igła do punkcji, tunelizator, kaniula rozrywalna, element do podnoszenia naczynia. Parametry portu : materiał plastik lub inny materiał umożliwiający zastosowanie u chorych leczonych radioterapią RMI i TK, membrana prosta silikonowa o śr. min. 10 mm, kateter silikonowy o dł. min. 600 mm i śr. wew. min 1 mm. 1szt. w ilości 50 szt.
Pakiet nr 12
- Wkład jednorazowy do ssaka elektrycznego typu Vac-2 , firmy Vac-Med. w ilości 260 szt.
Pakiet nr 13
- Filtr jednorazowy do ssaka elektrycznego OB.2012 produkcji firmy Boscarol Emergency Systems w ilości 50 szt.
- Słój 1l, wielorazowy do ssaka z łącznikiem co cewnika do ssaka OB.2012 produkcji firmy Boscarol Emergency Systems w ilości 4 szt.
Pakiet nr 14
Rurki ustno-gardłowe Guedela 0-2 sterylne lub mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedyńczo w ilości 1 300 szt.
Pakiet nr 15
- System bezigłowy do otwierania fiolek z lekami o średnicy 13 mm; port bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości : min 72 h i pozwalający na 100 podłączeń; system nie zawierający metalu oraz lateksu;prosty sposób dezynfekcji przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ( podać zalecany środek dezynfekujący ), wytrzymałość na ciśnienie wew.portu : nadciśnienie > 30 psi, podciśnienie min. 12,5 psi; sterylny o terminie ważności min. 2 lata; pakowany pojedynczo, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock; możliwość pracy z końcówkami luerslip pod nadzorem personelu. w ilości 3100 szt.
- System bezigłowy do otwierania fiolek z lekami o średnicy 20 mm; port bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości : min 72 h i pozwalający na 100 podłączeń system nie zawierający metalu oraz lateksu; prosty sposób dezynfekcji przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ( podać zalecany środek dezynfekujący ), wytrzymałość na ciśnienie wew.portu : nadciśnienie > 30 psi, podciśnienie min. 12,5 psi; sterylny o terminie ważności min. 2 lata; pakowany pojedynczo, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock; możliwość pracy z końcówkami luer slip pod nadzorem personelu w ilości 6000 szt.
- System bezigłowy do pobierania płynów infuzyjnych z worków z płynami infuzyjnymi ( bag spike ) port bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości : min 72 h i pozwalający na 100 połączeń; system nie zawierający metalu oraz lateksu;prosty sposób dezynfekcji przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ( podać zalecany środek dezynfekujący ), wytrzymałość na ciśnienie wew.portu : nadciśnienie > 30 psi, podciśnienie min. 12,5 psi; sterylny o terminie ważności min. 2 lata; pakowany pojedynczo, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock; możliwość pracy z końcówkami luerslip pod nadzorem personelu w ilości 3600 szt.
- System bezigłowy do stosowania przy przetoczeniach krwi, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości : min. 24 h, nie powodujący hemolizy,system nie zawierający metalu oraz lateksu, prosty sposób dezynfekcji przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ( podać zalecany środek dezynfekujący ), wytrzymałość na ciśnienie wew.portu : nadciśnienie > 30 psi, podciśnienie min. 12,5 psi; sterylny o terminie ważności min. 2 lata; pakowany pojedynczo, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock; możliwość pracy z końcówkami luerslip pod nadzorem personelu w ilości 25 szt.
- System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie leków, zachowanie jałowości : min 72 h i pozwalający na 100 podłączeń;system nie zawierający metalu oraz lateksu, prosty sposób dezynfekcji przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ( podać zalecany środek dezynfekujący ), wytrzymałość na ciśnienie wew.portu : nadciśnienie > 30 psi, podciśnienie min. 12,5 psi; sterylny o terminie ważności min. 2 lata; pakowany pojedynczo, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock; możliwość pracy z końcówkami luer slip pod nadzorem personelu, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek; przedłużaczami; systemami do pobierania leków z butelek, worków i fiolek. w ilości 2350 szt.
- System bezigłowy składający się z dwóch zaworów bezigłowych o dł. 23 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,6 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości : min 24 h; system nie zawierający metalu oraz lateksu; prosty sposób dezynfekcji przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ( podać zalecany środek dezynfekujący ), wytrzymałość na ciśnienie wew.portu : nadciśnienie > 30 psi, podciśnienie min. 12,5 psi; sterylny o terminie ważności min. 2 lata; pakowany pojedynczo, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock; możliwość pracy z końcówkami luerslip pod nadzorem personelu w ilości 1530 szt.
Pakiet nr 16
- Drenik uszny typ Collar Button - fluoroplastik-niebieski (czas założenia - na 6 miesięcy) w ilości 210 szt.
- Drenik uszny Donaldsona -silikon-niebieski (czas założenia na 16-18 miesięcy) w ilości 90 szt.
Pakiet nr 17
- Stenty do jelita grubego, sterylne, wykonane z nitinolu, średnica po rozprężeniu 30mm, umieszczoy w zestawie wprowadzającym, sten z możliwością otwierania, zamykania oraz zmiany położenia w trakcie uwalniania, średnica prowadnika 0,035, długość robocza systemu wprowadzającego 135cm-230cm w ilości 8 szt.
- Stenty do jelita grubego, sterylne, wykonane z nitinolu, średnica po rozprężeniu 27mm, umieszczoy w zestawie wprowadzającym, sten z możliwością otwierania, zamykania oraz zmiany położenia w trakcie uwalniania, średnica prowadnika 0,035, długość robocza systemu wprowadzającego 135cm-230cm w ilości 8 szt.
Pakiet nt 18
- Wziernik o średnicy 4,0 mm przykręcany na zaczep gwintowy do otoskopu w ilości 50 szt.
- Wziernik o średnicy 4,0 mm przykręcany na zaczep gwintowy do otoskopu w ilości 50 szt.
Pakiet nr 19
- Przedłużacz do cewnika żywieniowego , jałowy przezroczysty, z zaciskiem przepływu w ilości 100 szt.
Pakiet nr 20
- Pojemnik na materiały diagnostyczne, niejałowe, wykonane w polipropylenu z zakrętką pojemności 30 ml (25x900mm.) (np.. Firmy Profilab nr kat. K533.30D) w ilości 6 000 szt.
Pakiet nr 21
- Bezkontaktowy termometr medyczny na podczerwień. Parametry: - termometr przystosowany do pomiaru ciepłoty coała pacjentów dorosłych i dzieci bez konieczności kontaktu z ciałem pacjenta (pomiar bezdotykowy); - termometr do pomiaru nie wymaga żadnych elememtów dodatkowych (zużywalnych eksploatacyjnie) z wyłączeniem baterii; - pomiar temperatury ciała pacjenta niezależnie od temperatury pokojowej; - termometr przeznaczony do użytku szpitalnego (duża ilość pomiarów realizowana w krótkich przedziałach czasowych), posiada wymagane certyfikaty dopuszczające do użytku w placówkach służby zdrowia; - pomiar temperatury w stopniach Celsjusza; - pomiar temperatury realizowany w czasie max. 1-2 s.; - zakres pomiaru temperatury 34 -42 stopnie C; - zakres odległości do mierzonego obiektu min. 10 cm; - podświetlany wyświetlacz LCD; - pamięć min 3 pomiarów; - funkcja oszczędzania energii automatyczne wyłączanie przy bezczynności pomiarowej; - dokładność pomiarów ? 0,3 stopnia C; - zasilanie bateryjne z popularnych na rynku baterii typu AA; - gwarancja min. 12 m-cy; - instrukcja w języku polskim w ilości 20 szt.
Pakiet nr 22
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowy, sterylny, z powłoką hydrofilną lub z poliuretanu o właściwościach powłoki hydofilnej 20cm-7F-18; 14Ga w ilości 200 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trójkanałowy, sterylny, z powłoką hydrofilną lub z poliuretanu o właściwościach powłoki hydofilnej 15-16cm-7F- 18, 18; 16Ga w ilości 400 szt.
Pakiet nr 23
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowy, sterylny, z powłoką hydrofilną lub z poliuretanu o właściwościach powłoki hydofilnej dodatkowo impregnowanego na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej cewnika benzoalkonium chloride (BZC) 20cm-7F-18; 14Ga w ilości 60 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trójkanałowy, sterylny, z powłoką hydrofilną lub z poliuretanu o właściwościach powłoki hydofilnej dodatkowo impregnowanego na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej cewnika benzoalkonium chloride (BZC) 15-16cm-7F-18, 18; 16Ga w ilości 50 szt.
Pakiet nr 24
- Przewód do pensety bipolarnej kompatybilny z diatermią chirurgiczną ES 350 wtyk dwu bolcowy 29 mm długość 5 m w ilości 15 szt.
- Przewód do pensety bipolarnej kompatybilny z diatermią chirurgiczną ICC 300 wtyk jednobolcowy długość przewodu 4 mm w ilości 15 szt.
- Elektroda szpatułkowa 2,35x19 mm izolowana długości minimum 13 cm kompatybilna z uchwytem monopolarnym 1 op = 10 szt w ilości 3 opak.
Pakiet nr 25
- Wkładki w rozmiarze small do zacisków naczyniowych posiadających zakrzywione szczęki o długości 50mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej siateczki -latis- redukującej siłę zacisku oraz ryzyko przemieszczenia się naczynia w szczękach. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- Wkładki w rozmiarze 3 do zacisków naczyniowych posiadających proste szczęki o długości 60mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej siateczki -latis- redukującej siłę zacisku oraz ryzyko przemieszczenia się naczynia w szczękach. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 14 op.
- Wkładki w rozmiarze 2 do zacisków naczyniowych posiadających proste szczęki o długości 45mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej siateczki -latis- redukującej siłę zacisku oraz ryzyko przemieszczenia się naczynia w szczękach. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- Wkładki w rozmiarze 3 do zacisków naczyniowych posiadających proste szczęki o długości 60mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej, elastycznej, miękkiej tkaniny redukującej siłę zacisku oraz zapewniającej bardzo dobrą przyczepność. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- Wkładki w rozmiarze -medium- do zacisków naczyniowych posiadających zakrzywione szczęki o długości 75mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej siateczki -latis- redukującej siłę zacisku oraz ryzyko przemieszczenia się naczynia w szczękach. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- Wkładki w rozmiarze 3 do zacisków naczyniowych posiadających zakrzywione szczęki o długości 60mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej siateczki -latis- redukującej siłę zacisku oraz ryzyko przemieszczenia się naczynia w szczękach. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- Wkładki w rozmiarze 2 do zacisków naczyniowych posiadających proste szczęki o długości 45mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej, elastycznej, miękkiej tkaniny redukującej siłę zacisku oraz zapewniającej bardzo dobrą przyczepność. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- Wkładki w rozmiarze 1 do zacisków naczyniowych posiadających proste szczęki o długości 30mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej siateczki -latis- redukującej siłę zacisku oraz ryzyko przemieszczenia się naczynia w szczękach. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- użyczenie, na czas obowiązywania umowy, niezbędnego instrumentarium do implantowania protez naczyniowych z zastosowaniem asortymentu z pakietu nr 25
Pakiet nr 26
- sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połaczonych trwałą folią umożliwiajacy 360stopni retrakcją rozmiar M nacięcie rany 5-9 cm w ilości 40 szt.
- sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połaczonych trwałą folią umożliwiajacy 360stopni retrakcją rozmiar L nacięcie rany 9-14 cm w ilości 40 szt.
- sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połaczonych trwałą folią umożliwiajacy 360stopni retrakcją rozmiar X L nacięcie rany 11-17 cm w ilości 40 szt.
- sterylny worek do laparoskopowego wydobycia preparatów, srednica ramienia 10mm. Posiadajacy mozliwość wielokrotnegootwarcia i zamknięcia w ilości 150 szt.
- sterylny troakar o średnicy 15mm, dł. Kaniuli 100mm z redukcyjną uszczelką w zakresie 5-15mm, wyposażony w bezpieczne rozwarstwajace boczne separatory tkankowe kaniula przezroczysta i karbowana w ilości 20 szt.
- sterylny zestaw troakarowy składajacy się z: wielorazowej, karbowanej przezroczystej kaniuli o średnicy 12mm i dł. 100mmm w ilości 10 szt.
- sterylny jednorazowy bezpieczny obturator wyposażony w boczne separatory tkankowe z jednorazową uniwersalną uszczelką 5-12 mm kompatybilne z zestawem troakarowym z pozycji 5 w ilości 40 kompletów
- sterylny zestaw troakarowy składajacy się z: wielorazowej, karbowanej przezroczystej kaniuli o średnicy 5mm i dł. 100mmm w ilości 10 szt.
- sterylny jednorazowy bezpieczny obturator wyposażony w boczne separatory tkankowe z jednorazową uniwersalną uszczelką 5mm kompatybilne z zestawem troakarowym z pozycji 7 w ilości 40 kompletów
- Sterylny zestaw troakarowy do mini laparotomii z tępą końcówką obturatora. Kaniula o średnicy 12/10mm i dł. 100mm. Wyposażony w żelowy stożek zabezpieczający przed ucieczką odmy oraz dodatkowo balon stabilizujacy troakar w powłokach. W zestawie strzykawka słuzaca do napełniania balona powietrzem lub sterylnym płynem w ilości 20 kompletów
- Sterylny zestaw troakarowy do mini laparotomii z tępą końcówką obturatora. Kaniula o średnicy 12mm i dł. 100mm. Wyposażony w stożek zabezpieczający przed ucieczką odmy oraz stabilizujacy troakar w powłokach. Możliwość umocowania troakara dodatkowymi szwami wiazanymi dostożka w ilości 20 kompletów
Pakiet nr 27
- Pojemniki chirurgiczne na próbki-odpady medyczne, polipropylenowe, przeznaczone do spalania, z uchwytem do przenoszenia -pałąk, szczelną pokrywą z trwałą blokadą; poj. 3 litrów; odporne na formalinę (np.. Profilab nr kat. K890.030 ). w ilości 1 500 szt
Pakiet nr 28
- Rurka tracheostomijna bez mankietu złącznikiem 15 mm, elastyczna, rozmiar 4,0 w ilości 20 szt.
- Rurka tracheostomijna bez mankietu złącznikiem 15 mm, elastyczna, rozmiar 4,5 w ilości 30 szt.
- Rurka tracheostomijna bez mankietu złącznikiem 15 mm, elastyczna, rozmiar 5,0 w ilości 30 szt.
- Rurka tracheostomijna bez mankietu złącznikiem 15 mm, elastyczna, rozmiar 5,5 w ilości 30 szt.
Pakie t nr 29
- Maska krtaniowa wielokrotnego użytku z mankietem niskociśnieniowym, dobra spręzystość ułatwiająca zakładanie, dopuszcza się zaoferowanie maski r rurką ukształtowaną zgodnie z budowa anatomiczną gardła, mankiet o potwierdzonej klinicznie przenikalności dla podtlenku azotu oraz balonik kontrolny z oznaczeniem maksymalnej objętości wypełnienia mankietu, dren balonika kontrolnego połączony z rurką; waga pacjenta 100 kg w ilości 20 szt.
Pakiet nr 30
- Wkłucia doszpikowe - aparat do iniekcji doszpikowych, automatyczny, pozwalajacy na błyskawiczne wkłucie minimum do kości piszczelowej, umożliwiający regulację głębokości wkłucia. Komplet składający się z igły dla dorosłych i igły dla dzieci w ilości 50 kompletów
Pakiet nr 31
- Przedłużacz do tlenu jałowy sterylny lub mikrobiologicznie czysty , długość 1,5 - 2,1m w ilości 1 600 szt.
Pakiet nr 32
- Chemo Mini Spike Plus - przyrząd do pobierania leków w ilości 1 000 szt.
Pakiet nr 33
- Chemopin - przyrząd do transferu leków z fiolki z filtrem 0,22 mikrometra z zastawką posiadającą płaską powierzchnię do dezynfekcji w ilości 2 000 szt.
Pakiet nr 34
- Aparat infuzyjny do chemioterapii posiadający jedną igłę biorczą infuzyjną oraz druga funkcję typu luer-lock w ilości 1 000 szt.
Pakiet nr 35
- Cytoluery - przyrząd do transferu leków do worka z zastawką samozamykającą z płaską powierzchnią do dezynfekcji w ilości 2 000 szt..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 35.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się jedynie Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2007r. Nr 223 poz. 1655)..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych , Zamawiający żąda:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 37 do SIWZ.
3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 38 do SIWZ.


6.2. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 36 do SIWZ.
2. Wypełnione i podpisane formularze asortymentowo cenowe - odpowiednio do zaoferowanych pakietów - załączniki nr 1 do 35
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych. Oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.
4. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
5. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy stanowiącej załącznik nr 39 do SIWZ oraz zgodnie z treścią oferty.
6. Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r. (Dz.U. Nr 93 poz. 896) .
7. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom.
8. Wykaz wszystkich dokumentów - spis zawartości złożonej oferty

6.3 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:
1. Próbek bezpłatnych w ilości po 1 szt. dla:
- pakiet nr 10 poz. 3
- pakiet nr 20
- pakiet nr 32
- pakiet nr 33
- pakiet nr 34
- pakiet nr 35

2. Opisów zaoferowanego przedmiotu zamówienia, z którego jednoznacznie wynika, że zaoferowane wyroby spełniają wymagane parametry - dotyczy pakietu nr : 2, 5, 11, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.elblag.pl.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Krolewiecka 146, 82-300 Elblag
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych lok. 072.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze)..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pakiet 1.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Pakiet nr 1
- Butelka dostsowana do dozownika tlenu prod. Instal Rrzeszów (obecnie Instal Czudec Fąfara Sp.J.) model 79b, o poj. 250ml, min. wys. butelki 18 cm w ilości 500 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Pakiet nr 2
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanałowy, pediatryczny sterylny, rozm. 3F lub 22Ga - 10cm w ilości 60 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowy z powłoka hydrofilną lub wykonane z poliuretanu o właściwościach powłoki hydrofilnej, sterylny, rozm. 15cm-5F-17; 19Ga18Ga-20cm wilości 10 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanałowy, sterylny. Rozm. 18Ga-20cm w ilości 210 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanałowy, sterylny. Rozm. 16Ga-20cm , igła punkcyjna 18Ga w ilości 280 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanałowy, sterylny. Rozm. 14Ga-20cm , igła punkcyjna 18Ga w ilości 220 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trójkanałowy, sterylny, rozm.16cm-8,5F-16,14; 16Ga w ilości 30 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trójkanałowy, sterylny, rozm.20cm-7F-18,18; 16Ga w ilości 450 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metoda Seldingera, trójkanałowy, sterylny roz. 16cm-8,5F-16,14;16Ga w ilości 30 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakier 3.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 3
- Nożyki hematologiczne sterylne do nakłucia palca dla dorosłych, stalowe, ręczne , pakowane indywidualnie 1op=200szt. w ilości 180 opak..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 4
- Filtry osadcze, papierowe do ssaka elektrycznego firmy Merivaara ITKAVAC V 40 Nr. Kat. 418022 w ilości 1000 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pakiet 5.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 5
- Zestaw do znieczulenia zew. oponowego ze strzykawkami, rozszerzony; Minimalny skład zestawu : igła Tuohy, filtr przeciwbakeryjny płaski 0,2 ?m, kateter epiduralny, strzykawka niskooporowa 10 ml,strzykawka zwykła 10 ml, igła 0,9x40 mm, igła 0,5x25mm, grot do nacięcia skóry. w ilości 360 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 6
- Kuweta plastikowa rozm. 35x25x10 w ilości 140 szt.
- Kuweta plastikowa rozm. 50x35x12 w ilości 75 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 7
- Papier do tympanometru AT 22 ( OTICON ), a = 100 szt. w ilości 8 bloczków
Pakiet nr 8
- Barwne oznaczniki chirurgiczne; czerwone; wykonane z silikonu, nie przepuszczające promieniowania RTG szer. 1 mm, dł. 2 x 450 mm 1 op=10 szt. w ilości 8 opak.
- Barwne oznaczniki chirurgiczne; niebieskie; wykonane z silikonu, nie przepuszczające promieniowania RTG szer. 2 mm, dł. 2 x 450 mm 1 op=10 szt. w ilości 8 opak.
Pakiet nr 9
- Papier termiczny do autoklawu Statim 5000 rozmiar: długość 4,5m ; szerokość 56mm w ilości 400 szt.
Pakiet nr 10
- Rurka tracheostomijna sterylna z uszczelnieniem, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 6 w ilości 1 szt.
- Rurka tracheostomijna sterylna z uszczelnieniem, dla dzieci , wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 4 w ilości 11 szt.
- Rurka tracheostomijna sterylna z uszczelnieniem, dla dzieci, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 4,5 w ilości 11 szt.
- Rurka tracheostomijna sterylna z uszczelnieniem, dla dzieci, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 5 w ilości 11 szt.
- Rurka tracheostomijna sterylna z uszczelnieniem, dla dzieci, długie, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 5 w ilości 1 szt.
- Rurka tracheostomijna z mankietem i giętką jednorazową kaniulą wewnętrzną , z przedłużoną częścią dystalną, sterylna, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 7 w ilości 2 szt.
- Rurka tracheostomijna z mankietem i giętką jednorazową kaniulą wewnętrzną , z przedłużoną częścią proksymalną, sterylna, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 7 w ilości 2 szt.
- Rurka tracheostomijna z mankietem i giętką jednorazową kaniulą wewnętrzną , z przedłużoną częścią dystalną, sterylna, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 8 w ilości 1 szt.
- Rurka tracheostomijna z mankietem i giętką jednorazową kaniulą wewnętrzną , z przedłużoną częścią proksymalną, sterylna, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 8 w ilości 1 szt.
Pakiet nr 11
- Port naczyniowy wysokoprofilowany z zestawem do wprowadzania dożylnego cewnika i jego tunelizacji. Zestaw : igła Hubera prosta 20-22G, dł. 25-30 mm, strzykawka 10-12 ml, rozszerzacz naczyniowy, prowadnica, igła do punkcji, tunelizator, kaniula rozrywalna, element do podnoszenia naczynia. Parametry portu : materiał plastik lub inny materiał umożliwiający zastosowanie u chorych leczonych radioterapią RMI i TK, membrana prosta silikonowa o śr. min. 10 mm, kateter silikonowy o dł. min. 600 mm i śr. wew. min 1 mm. 1szt. w ilości 50 szt.
Pakiet nr 12
- Wkład jednorazowy do ssaka elektrycznego typu Vac-2 , firmy Vac-Med. w ilości 260 szt.
Pakiet nr 13
- Filtr jednorazowy do ssaka elektrycznego OB.2012 produkcji firmy Boscarol Emergency Systems w ilości 50 szt.
- Słój 1l, wielorazowy do ssaka z łącznikiem co cewnika do ssaka OB.2012 produkcji firmy Boscarol Emergency Systems w ilości 4 szt.
Pakiet nr 14
Rurki ustno-gardłowe Guedela 0-2 sterylne lub mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedyńczo w ilości 1 300 szt.
Pakiet nr 15
- System bezigłowy do otwierania fiolek z lekami o średnicy 13 mm; port bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości : min 72 h i pozwalający na 100 podłączeń; system nie zawierający metalu oraz lateksu;prosty sposób dezynfekcji przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ( podać zalecany środek dezynfekujący ), wytrzymałość na ciśnienie wew.portu : nadciśnienie > 30 psi, podciśnienie min. 12,5 psi; sterylny o terminie ważności min. 2 lata; pakowany pojedynczo, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock; możliwość pracy z końcówkami luerslip pod nadzorem personelu. w ilości 3100 szt.
- System bezigłowy do otwierania fiolek z lekami o średnicy 20 mm; port bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości : min 72 h i pozwalający na 100 podłączeń system nie zawierający metalu oraz lateksu; prosty sposób dezynfekcji przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ( podać zalecany środek dezynfekujący ), wytrzymałość na ciśnienie wew.portu : nadciśnienie > 30 psi, podciśnienie min. 12,5 psi; sterylny o terminie ważności min. 2 lata; pakowany pojedynczo, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock; możliwość pracy z końcówkami luer slip pod nadzorem personelu w ilości 6000 szt.
- System bezigłowy do pobierania płynów infuzyjnych z worków z płynami infuzyjnymi ( bag spike ) port bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości : min 72 h i pozwalający na 100 połączeń; system nie zawierający metalu oraz lateksu;prosty sposób dezynfekcji przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ( podać zalecany środek dezynfekujący ), wytrzymałość na ciśnienie wew.portu : nadciśnienie > 30 psi, podciśnienie min. 12,5 psi; sterylny o terminie ważności min. 2 lata; pakowany pojedynczo, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock; możliwość pracy z końcówkami luerslip pod nadzorem personelu w ilości 3600 szt.
- System bezigłowy do stosowania przy przetoczeniach krwi, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości : min. 24 h, nie powodujący hemolizy,system nie zawierający metalu oraz lateksu, prosty sposób dezynfekcji przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ( podać zalecany środek dezynfekujący ), wytrzymałość na ciśnienie wew.portu : nadciśnienie > 30 psi, podciśnienie min. 12,5 psi; sterylny o terminie ważności min. 2 lata; pakowany pojedynczo, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock; możliwość pracy z końcówkami luerslip pod nadzorem personelu w ilości 25 szt.
- System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie leków, zachowanie jałowości : min 72 h i pozwalający na 100 podłączeń;system nie zawierający metalu oraz lateksu, prosty sposób dezynfekcji przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ( podać zalecany środek dezynfekujący ), wytrzymałość na ciśnienie wew.portu : nadciśnienie > 30 psi, podciśnienie min. 12,5 psi; sterylny o terminie ważności min. 2 lata; pakowany pojedynczo, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock; możliwość pracy z końcówkami luer slip pod nadzorem personelu, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek; przedłużaczami; systemami do pobierania leków z butelek, worków i fiolek. w ilości 2350 szt.
- System bezigłowy składający się z dwóch zaworów bezigłowych o dł. 23 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,6 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości : min 24 h; system nie zawierający metalu oraz lateksu; prosty sposób dezynfekcji przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ( podać zalecany środek dezynfekujący ), wytrzymałość na ciśnienie wew.portu : nadciśnienie > 30 psi, podciśnienie min. 12,5 psi; sterylny o terminie ważności min. 2 lata; pakowany pojedynczo, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock; możliwość pracy z końcówkami luerslip pod nadzorem personelu w ilości 1530 szt.
Pakiet nr 16
- Drenik uszny typ Collar Button - fluoroplastik-niebieski (czas założenia - na 6 miesięcy) w ilości 210 szt.
- Drenik uszny Donaldsona -silikon-niebieski (czas założenia na 16-18 miesięcy) w ilości 90 szt.
Pakiet nr 17
- Stenty do jelita grubego, sterylne, wykonane z nitinolu, średnica po rozprężeniu 30mm, umieszczoy w zestawie wprowadzającym, sten z możliwością otwierania, zamykania oraz zmiany położenia w trakcie uwalniania, średnica prowadnika 0,035, długość robocza systemu wprowadzającego 135cm-230cm w ilości 8 szt.
- Stenty do jelita grubego, sterylne, wykonane z nitinolu, średnica po rozprężeniu 27mm, umieszczoy w zestawie wprowadzającym, sten z możliwością otwierania, zamykania oraz zmiany położenia w trakcie uwalniania, średnica prowadnika 0,035, długość robocza systemu wprowadzającego 135cm-230cm w ilości 8 szt.
Pakiet nt 18
- Wziernik o średnicy 4,0 mm przykręcany na zaczep gwintowy do otoskopu w ilości 50 szt.
- Wziernik o średnicy 4,0 mm przykręcany na zaczep gwintowy do otoskopu w ilości 50 szt.
Pakiet nr 19
- Przedłużacz do cewnika żywieniowego , jałowy przezroczysty, z zaciskiem przepływu w ilości 100 szt.
Pakiet nr 20
- Pojemnik na materiały diagnostyczne, niejałowe, wykonane w polipropylenu z zakrętką pojemności 30 ml (25x900mm.) (np.. Firmy Profilab nr kat. K533.30D) w ilości 6 000 szt.
Pakiet nr 21
- Bezkontaktowy termometr medyczny na podczerwień. Parametry: - termometr przystosowany do pomiaru ciepłoty coała pacjentów dorosłych i dzieci bez konieczności kontaktu z ciałem pacjenta (pomiar bezdotykowy); - termometr do pomiaru nie wymaga żadnych elememtów dodatkowych (zużywalnych eksploatacyjnie) z wyłączeniem baterii; - pomiar temperatury ciała pacjenta niezależnie od temperatury pokojowej; - termometr przeznaczony do użytku szpitalnego (duża ilość pomiarów realizowana w krótkich przedziałach czasowych), posiada wymagane certyfikaty dopuszczające do użytku w placówkach służby zdrowia; - pomiar temperatury w stopniach Celsjusza; - pomiar temperatury realizowany w czasie max. 1-2 s.; - zakres pomiaru temperatury 34 -42 stopnie C; - zakres odległości do mierzonego obiektu min. 10 cm; - podświetlany wyświetlacz LCD; - pamięć min 3 pomiarów; - funkcja oszczędzania energii automatyczne wyłączanie przy bezczynności pomiarowej; - dokładność pomiarów ? 0,3 stopnia C; - zasilanie bateryjne z popularnych na rynku baterii typu AA; - gwarancja min. 12 m-cy; - instrukcja w języku polskim w ilości 20 szt.
Pakiet nr 22
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowy, sterylny, z powłoką hydrofilną lub z poliuretanu o właściwościach powłoki hydofilnej 20cm-7F-18; 14Ga w ilości 200 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trójkanałowy, sterylny, z powłoką hydrofilną lub z poliuretanu o właściwościach powłoki hydofilnej 15-16cm-7F- 18, 18; 16Ga w ilości 400 szt.
Pakiet nr 23
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowy, sterylny, z powłoką hydrofilną lub z poliuretanu o właściwościach powłoki hydofilnej dodatkowo impregnowanego na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej cewnika benzoalkonium chloride (BZC) 20cm-7F-18; 14Ga w ilości 60 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trójkanałowy, sterylny, z powłoką hydrofilną lub z poliuretanu o właściwościach powłoki hydofilnej dodatkowo impregnowanego na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej cewnika benzoalkonium chloride (BZC) 15-16cm-7F-18, 18; 16Ga w ilości 50 szt.
Pakiet nr 24
- Przewód do pensety bipolarnej kompatybilny z diatermią chirurgiczną ES 350 wtyk dwu bolcowy 29 mm długość 5 m w ilości 15 szt.
- Przewód do pensety bipolarnej kompatybilny z diatermią chirurgiczną ICC 300 wtyk jednobolcowy długość przewodu 4 mm w ilości 15 szt.
- Elektroda szpatułkowa 2,35x19 mm izolowana długości minimum 13 cm kompatybilna z uchwytem monopolarnym 1 op = 10 szt w ilości 3 opak.
Pakiet nr 25
- Wkładki w rozmiarze small do zacisków naczyniowych posiadających zakrzywione szczęki o długości 50mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej siateczki -latis- redukującej siłę zacisku oraz ryzyko przemieszczenia się naczynia w szczękach. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- Wkładki w rozmiarze 3 do zacisków naczyniowych posiadających proste szczęki o długości 60mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej siateczki -latis- redukującej siłę zacisku oraz ryzyko przemieszczenia się naczynia w szczękach. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 14 op.
- Wkładki w rozmiarze 2 do zacisków naczyniowych posiadających proste szczęki o długości 45mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej siateczki -latis- redukującej siłę zacisku oraz ryzyko przemieszczenia się naczynia w szczękach. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- Wkładki w rozmiarze 3 do zacisków naczyniowych posiadających proste szczęki o długości 60mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej, elastycznej, miękkiej tkaniny redukującej siłę zacisku oraz zapewniającej bardzo dobrą przyczepność. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- Wkładki w rozmiarze -medium- do zacisków naczyniowych posiadających zakrzywione szczęki o długości 75mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej siateczki -latis- redukującej siłę zacisku oraz ryzyko przemieszczenia się naczynia w szczękach. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- Wkładki w rozmiarze 3 do zacisków naczyniowych posiadających zakrzywione szczęki o długości 60mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej siateczki -latis- redukującej siłę zacisku oraz ryzyko przemieszczenia się naczynia w szczękach. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- Wkładki w rozmiarze 2 do zacisków naczyniowych posiadających proste szczęki o długości 45mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej, elastycznej, miękkiej tkaniny redukującej siłę zacisku oraz zapewniającej bardzo dobrą przyczepność. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- Wkładki w rozmiarze 1 do zacisków naczyniowych posiadających proste szczęki o długości 30mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej siateczki -latis- redukującej siłę zacisku oraz ryzyko przemieszczenia się naczynia w szczękach. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- użyczenie, na czas obowiązywania umowy, niezbędnego instrumentarium do implantowania protez naczyniowych z zastosowaniem asortymentu z pakietu nr 25
Pakiet nr 26
- sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połaczonych trwałą folią umożliwiajacy 360stopni retrakcją rozmiar M nacięcie rany 5-9 cm w ilości 40 szt.
- sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połaczonych trwałą folią umożliwiajacy 360stopni retrakcją rozmiar L nacięcie rany 9-14 cm w ilości 40 szt.
- sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połaczonych trwałą folią umożliwiajacy 360stopni retrakcją rozmiar X L nacięcie rany 11-17 cm w ilości 40 szt.
- sterylny worek do laparoskopowego wydobycia preparatów, srednica ramienia 10mm. Posiadajacy mozliwość wielokrotnegootwarcia i zamknięcia w ilości 150 szt.
- sterylny troakar o średnicy 15mm, dł. Kaniuli 100mm z redukcyjną uszczelką w zakresie 5-15mm, wyposażony w bezpieczne rozwarstwajace boczne separatory tkankowe kaniula przezroczysta i karbowana w ilości 20 szt.
- sterylny zestaw troakarowy składajacy się z: wielorazowej, karbowanej przezroczystej kaniuli o średnicy 12mm i dł. 100mmm w ilości 10 szt.
- sterylny jednorazowy bezpieczny obturator wyposażony w boczne separatory tkankowe z jednorazową uniwersalną uszczelką 5-12 mm kompatybilne z zestawem troakarowym z pozycji 5 w ilości 40 kompletów
- sterylny zestaw troakarowy składajacy się z: wielorazowej, karbowanej przezroczystej kaniuli o średnicy 5mm i dł. 100mmm w ilości 10 szt.
- sterylny jednorazowy bezpieczny obturator wyposażony w boczne separatory tkankowe z jednorazową uniwersalną uszczelką 5mm kompatybilne z zestawem troakarowym z pozycji 7 w ilości 40 kompletów
- Sterylny zestaw troakarowy do mini laparotomii z tępą końcówką obturatora. Kaniula o średnicy 12/10mm i dł. 100mm. Wyposażony w żelowy stożek zabezpieczający przed ucieczką odmy oraz dodatkowo balon stabilizujacy troakar w powłokach. W zestawie strzykawka słuzaca do napełniania balona powietrzem lub sterylnym płynem w ilości 20 kompletów
- Sterylny zestaw troakarowy do mini laparotomii z tępą końcówką obturatora. Kaniula o średnicy 12mm i dł. 100mm. Wyposażony w stożek zabezpieczający przed ucieczką odmy oraz stabilizujacy troakar w powłokach. Możliwość umocowania troakara dodatkowymi szwami wiazanymi dostożka w ilości 20 kompletów
Pakiet nr 27
- Pojemniki chirurgiczne na próbki-odpady medyczne, polipropylenowe, przeznaczone do spalania, z uchwytem do przenoszenia -pałąk, szczelną pokrywą z trwałą blokadą; poj. 3 litrów; odporne na formalinę (np.. Profilab nr kat. K890.030 ). w ilości 1 500 szt
Pakiet nr 28
- Rurka tracheostomijna bez mankietu złącznikiem 15 mm, elastyczna, rozmiar 4,0 w ilości 20 szt.
- Rurka tracheostomijna bez mankietu złącznikiem 15 mm, elastyczna, rozmiar 4,5 w ilości 30 szt.
- Rurka tracheostomijna bez mankietu złącznikiem 15 mm, elastyczna, rozmiar 5,0 w ilości 30 szt.
- Rurka tracheostomijna bez mankietu złącznikiem 15 mm, elastyczna, rozmiar 5,5 w ilości 30 szt.
Pakie t nr 29
- Maska krtaniowa wielokrotnego użytku z mankietem niskociśnieniowym, dobra spręzystość ułatwiająca zakładanie, dopuszcza się zaoferowanie maski r rurką ukształtowaną zgodnie z budowa anatomiczną gardła, mankiet o potwierdzonej klinicznie przenikalności dla podtlenku azotu oraz balonik kontrolny z oznaczeniem maksymalnej objętości wypełnienia mankietu, dren balonika kontrolnego połączony z rurką; waga pacjenta 100 kg w ilości 20 szt.
Pakiet nr 30
- Wkłucia doszpikowe - aparat do iniekcji doszpikowych, automatyczny, pozwalajacy na błyskawiczne wkłucie minimum do kości piszczelowej, umożliwiający regulację głębokości wkłucia. Komplet składający się z igły dla dorosłych i igły dla dzieci w ilości 50 kompletów
Pakiet nr 31
- Przedłużacz do tlenu jałowy sterylny lub mikrobiologicznie czysty , długość 1,5 - 2,1m w ilości 1 600 szt.
Pakiet nr 32
- Chemo Mini Spike Plus - przyrząd do pobierania leków w ilości 1 000 szt.
Pakiet nr 33
- Chemopin - przyrząd do transferu leków z fiolki z filtrem 0,22 mikrometra z zastawką posiadającą płaską powierzchnię do dezynfekcji w ilości 2 000 szt.
Pakiet nr 34
- Aparat infuzyjny do chemioterapii posiadający jedną igłę biorczą infuzyjną oraz druga funkcję typu luer-lock w ilości 1 000 szt.
Pakiet nr 35
- Cytoluery - przyrząd do transferu leków do worka z zastawką samozamykającą z płaską powierzchnią do dezynfekcji w ilości 2 000 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 8
- Barwne oznaczniki chirurgiczne; czerwone; wykonane z silikonu, nie przepuszczające promieniowania RTG szer. 1 mm, dł. 2 x 450 mm 1 op=10 szt. w ilości 8 opak.
- Barwne oznaczniki chirurgiczne; niebieskie; wykonane z silikonu, nie przepuszczające promieniowania RTG szer. 2 mm, dł. 2 x 450 mm 1 op=10 szt. w ilości 8 opak..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 9
- Papier termiczny do autoklawu Statim 5000 rozmiar: długość 4,5m ; szerokość 56mm w ilości 400 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet 10.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 10
- Rurka tracheostomijna sterylna z uszczelnieniem, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 6 w ilości 1 szt.
- Rurka tracheostomijna sterylna z uszczelnieniem, dla dzieci , wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 4 w ilości 11 szt.
- Rurka tracheostomijna sterylna z uszczelnieniem, dla dzieci, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 4,5 w ilości 11 szt.
- Rurka tracheostomijna sterylna z uszczelnieniem, dla dzieci, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 5 w ilości 11 szt.
- Rurka tracheostomijna sterylna z uszczelnieniem, dla dzieci, długie, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 5 w ilości 1 szt.
- Rurka tracheostomijna z mankietem i giętką jednorazową kaniulą wewnętrzną , z przedłużoną częścią dystalną, sterylna, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 7 w ilości 2 szt.
- Rurka tracheostomijna z mankietem i giętką jednorazową kaniulą wewnętrzną , z przedłużoną częścią proksymalną, sterylna, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 7 w ilości 2 szt.
- Rurka tracheostomijna z mankietem i giętką jednorazową kaniulą wewnętrzną , z przedłużoną częścią dystalną, sterylna, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 8 w ilości 1 szt.
- Rurka tracheostomijna z mankietem i giętką jednorazową kaniulą wewnętrzną , z przedłużoną częścią proksymalną, sterylna, wskazana naklejka na opakowaniu z identyfikacją rurki (typ,rozmiar, data ważności) 8 w ilości 1 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet 11.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 11
- Port naczyniowy wysokoprofilowany z zestawem do wprowadzania dożylnego cewnika i jego tunelizacji. Zestaw : igła Hubera prosta 20-22G, dł. 25-30 mm, strzykawka 10-12 ml, rozszerzacz naczyniowy, prowadnica, igła do punkcji, tunelizator, kaniula rozrywalna, element do podnoszenia naczynia. Parametry portu : materiał plastik lub inny materiał umożliwiający zastosowanie u chorych leczonych radioterapią RMI i TK, membrana prosta silikonowa o śr. min. 10 mm, kateter silikonowy o dł. min. 600 mm i śr. wew. min 1 mm. 1szt. w ilości 50 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet 12.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 12
- Wkład jednorazowy do ssaka elektrycznego typu Vac-2 , firmy Vac-Med. w ilości 260 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet 13.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 13
- Filtr jednorazowy do ssaka elektrycznego OB.2012 produkcji firmy Boscarol Emergency Systems w ilości 50 szt.
- Słój 1l, wielorazowy do ssaka z łącznikiem co cewnika do ssaka OB.2012 produkcji firmy Boscarol Emergency Systems w ilości 4 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet 14.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 14
Rurki ustno-gardłowe Guedela 0-2 sterylne lub mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedyńczo w ilości 1 300 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet 15.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 15
- System bezigłowy do otwierania fiolek z lekami o średnicy 13 mm; port bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości : min 72 h i pozwalający na 100 podłączeń; system nie zawierający metalu oraz lateksu;prosty sposób dezynfekcji przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ( podać zalecany środek dezynfekujący ), wytrzymałość na ciśnienie wew.portu : nadciśnienie > 30 psi, podciśnienie min. 12,5 psi; sterylny o terminie ważności min. 2 lata; pakowany pojedynczo, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock; możliwość pracy z końcówkami luerslip pod nadzorem personelu. w ilości 3100 szt.
- System bezigłowy do otwierania fiolek z lekami o średnicy 20 mm; port bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości : min 72 h i pozwalający na 100 podłączeń system nie zawierający metalu oraz lateksu; prosty sposób dezynfekcji przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ( podać zalecany środek dezynfekujący ), wytrzymałość na ciśnienie wew.portu : nadciśnienie > 30 psi, podciśnienie min. 12,5 psi; sterylny o terminie ważności min. 2 lata; pakowany pojedynczo, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock; możliwość pracy z końcówkami luer slip pod nadzorem personelu w ilości 6000 szt.
- System bezigłowy do pobierania płynów infuzyjnych z worków z płynami infuzyjnymi ( bag spike ) port bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości : min 72 h i pozwalający na 100 połączeń; system nie zawierający metalu oraz lateksu;prosty sposób dezynfekcji przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ( podać zalecany środek dezynfekujący ), wytrzymałość na ciśnienie wew.portu : nadciśnienie > 30 psi, podciśnienie min. 12,5 psi; sterylny o terminie ważności min. 2 lata; pakowany pojedynczo, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock; możliwość pracy z końcówkami luerslip pod nadzorem personelu w ilości 3600 szt.
- System bezigłowy do stosowania przy przetoczeniach krwi, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości : min. 24 h, nie powodujący hemolizy,system nie zawierający metalu oraz lateksu, prosty sposób dezynfekcji przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ( podać zalecany środek dezynfekujący ), wytrzymałość na ciśnienie wew.portu : nadciśnienie > 30 psi, podciśnienie min. 12,5 psi; sterylny o terminie ważności min. 2 lata; pakowany pojedynczo, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock; możliwość pracy z końcówkami luerslip pod nadzorem personelu w ilości 25 szt.
- System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie leków, zachowanie jałowości : min 72 h i pozwalający na 100 podłączeń;system nie zawierający metalu oraz lateksu, prosty sposób dezynfekcji przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ( podać zalecany środek dezynfekujący ), wytrzymałość na ciśnienie wew.portu : nadciśnienie > 30 psi, podciśnienie min. 12,5 psi; sterylny o terminie ważności min. 2 lata; pakowany pojedynczo, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock; możliwość pracy z końcówkami luer slip pod nadzorem personelu, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek; przedłużaczami; systemami do pobierania leków z butelek, worków i fiolek. w ilości 2350 szt.
- System bezigłowy składający się z dwóch zaworów bezigłowych o dł. 23 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,6 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości : min 24 h; system nie zawierający metalu oraz lateksu; prosty sposób dezynfekcji przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ( podać zalecany środek dezynfekujący ), wytrzymałość na ciśnienie wew.portu : nadciśnienie > 30 psi, podciśnienie min. 12,5 psi; sterylny o terminie ważności min. 2 lata; pakowany pojedynczo, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock; możliwość pracy z końcówkami luerslip pod nadzorem personelu w ilości 1530 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet 16.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 16
- Drenik uszny typ Collar Button - fluoroplastik-niebieski (czas założenia - na 6 miesięcy) w ilości 210 szt.
- Drenik uszny Donaldsona -silikon-niebieski (czas założenia na 16-18 miesięcy) w ilości 90 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet 17.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 17
- Stenty do jelita grubego, sterylne, wykonane z nitinolu, średnica po rozprężeniu 30mm, umieszczoy w zestawie wprowadzającym, sten z możliwością otwierania, zamykania oraz zmiany położenia w trakcie uwalniania, średnica prowadnika 0,035, długość robocza systemu wprowadzającego 135cm-230cm w ilości 8 szt.
- Stenty do jelita grubego, sterylne, wykonane z nitinolu, średnica po rozprężeniu 27mm, umieszczoy w zestawie wprowadzającym, sten z możliwością otwierania, zamykania oraz zmiany położenia w trakcie uwalniania, średnica prowadnika 0,035, długość robocza systemu wprowadzającego 135cm-230cm w ilości 8 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet 18.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nt 18
- Wziernik o średnicy 4,0 mm przykręcany na zaczep gwintowy do otoskopu w ilości 50 szt.
- Wziernik o średnicy 4,0 mm przykręcany na zaczep gwintowy do otoskopu w ilości 50 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet 19.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 19
- Przedłużacz do cewnika żywieniowego , jałowy przezroczysty, z zaciskiem przepływu w ilości 100 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet 20.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 20
- Pojemnik na materiały diagnostyczne, niejałowe, wykonane w polipropylenu z zakrętką pojemności 30 ml (25x900mm.) (np.. Firmy Profilab nr kat. K533.30D) w ilości 6 000 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet 21.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 21
- Bezkontaktowy termometr medyczny na podczerwień. Parametry: - termometr przystosowany do pomiaru ciepłoty coała pacjentów dorosłych i dzieci bez konieczności kontaktu z ciałem pacjenta (pomiar bezdotykowy); - termometr do pomiaru nie wymaga żadnych elememtów dodatkowych (zużywalnych eksploatacyjnie) z wyłączeniem baterii; - pomiar temperatury ciała pacjenta niezależnie od temperatury pokojowej; - termometr przeznaczony do użytku szpitalnego (duża ilość pomiarów realizowana w krótkich przedziałach czasowych), posiada wymagane certyfikaty dopuszczające do użytku w placówkach służby zdrowia; - pomiar temperatury w stopniach Celsjusza; - pomiar temperatury realizowany w czasie max. 1-2 s.; - zakres pomiaru temperatury 34 -42 stopnie C; - zakres odległości do mierzonego obiektu min. 10 cm; - podświetlany wyświetlacz LCD; - pamięć min 3 pomiarów; - funkcja oszczędzania energii automatyczne wyłączanie przy bezczynności pomiarowej; - dokładność pomiarów ? 0,3 stopnia C; - zasilanie bateryjne z popularnych na rynku baterii typu AA; - gwarancja min. 12 m-cy; - instrukcja w języku polskim w ilości 20 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: pakiet 22.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 22
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowy, sterylny, z powłoką hydrofilną lub z poliuretanu o właściwościach powłoki hydofilnej 20cm-7F-18; 14Ga w ilości 200 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trójkanałowy, sterylny, z powłoką hydrofilną lub z poliuretanu o właściwościach powłoki hydofilnej 15-16cm-7F- 18, 18; 16Ga w ilości 400 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pakiet 23.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 23
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowy, sterylny, z powłoką hydrofilną lub z poliuretanu o właściwościach powłoki hydofilnej dodatkowo impregnowanego na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej cewnika benzoalkonium chloride (BZC) 20cm-7F-18; 14Ga w ilości 60 szt.
- Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trójkanałowy, sterylny, z powłoką hydrofilną lub z poliuretanu o właściwościach powłoki hydofilnej dodatkowo impregnowanego na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej cewnika benzoalkonium chloride (BZC) 15-16cm-7F-18, 18; 16Ga w ilości 50 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Pakiet 24.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 24
- Przewód do pensety bipolarnej kompatybilny z diatermią chirurgiczną ES 350 wtyk dwu bolcowy 29 mm długość 5 m w ilości 15 szt.
- Przewód do pensety bipolarnej kompatybilny z diatermią chirurgiczną ICC 300 wtyk jednobolcowy długość przewodu 4 mm w ilości 15 szt.
- Elektroda szpatułkowa 2,35x19 mm izolowana długości minimum 13 cm kompatybilna z uchwytem monopolarnym 1 op = 10 szt w ilości 3 opak..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Pakiet 25.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 25
- Wkładki w rozmiarze small do zacisków naczyniowych posiadających zakrzywione szczęki o długości 50mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej siateczki -latis- redukującej siłę zacisku oraz ryzyko przemieszczenia się naczynia w szczękach. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- Wkładki w rozmiarze 3 do zacisków naczyniowych posiadających proste szczęki o długości 60mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej siateczki -latis- redukującej siłę zacisku oraz ryzyko przemieszczenia się naczynia w szczękach. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 14 op.
- Wkładki w rozmiarze 2 do zacisków naczyniowych posiadających proste szczęki o długości 45mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej siateczki -latis- redukującej siłę zacisku oraz ryzyko przemieszczenia się naczynia w szczękach. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- Wkładki w rozmiarze 3 do zacisków naczyniowych posiadających proste szczęki o długości 60mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej, elastycznej, miękkiej tkaniny redukującej siłę zacisku oraz zapewniającej bardzo dobrą przyczepność. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- Wkładki w rozmiarze -medium- do zacisków naczyniowych posiadających zakrzywione szczęki o długości 75mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej siateczki -latis- redukującej siłę zacisku oraz ryzyko przemieszczenia się naczynia w szczękach. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- Wkładki w rozmiarze 3 do zacisków naczyniowych posiadających zakrzywione szczęki o długości 60mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej siateczki -latis- redukującej siłę zacisku oraz ryzyko przemieszczenia się naczynia w szczękach. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- Wkładki w rozmiarze 2 do zacisków naczyniowych posiadających proste szczęki o długości 45mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej, elastycznej, miękkiej tkaniny redukującej siłę zacisku oraz zapewniającej bardzo dobrą przyczepność. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- Wkładki w rozmiarze 1 do zacisków naczyniowych posiadających proste szczęki o długości 30mm. Wkładki wykonane z atraumatycznej siateczki -latis- redukującej siłę zacisku oraz ryzyko przemieszczenia się naczynia w szczękach. Produkty pozbawione lateksu. 1 op.= 10 szt. w ilości 7op.
- użyczenie, na czas obowiązywania umowy, niezbędnego instrumentarium do implantowania protez naczyniowych z zastosowaniem asortymentu z pakietu nr 25.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Pakiet 26.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 26
- sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połaczonych trwałą folią umożliwiajacy 360stopni retrakcją rozmiar M nacięcie rany 5-9 cm w ilości 40 szt.
- sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połaczonych trwałą folią umożliwiajacy 360stopni retrakcją rozmiar L nacięcie rany 9-14 cm w ilości 40 szt.
- sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połaczonych trwałą folią umożliwiajacy 360stopni retrakcją rozmiar X L nacięcie rany 11-17 cm w ilości 40 szt.
- sterylny worek do laparoskopowego wydobycia preparatów, srednica ramienia 10mm. Posiadajacy mozliwość wielokrotnegootwarcia i zamknięcia w ilości 150 szt.
- sterylny troakar o średnicy 15mm, dł. Kaniuli 100mm z redukcyjną uszczelką w zakresie 5-15mm, wyposażony w bezpieczne rozwarstwajace boczne separatory tkankowe kaniula przezroczysta i karbowana w ilości 20 szt.
- sterylny zestaw troakarowy składajacy się z: wielorazowej, karbowanej przezroczystej kaniuli o średnicy 12mm i dł. 100mmm w ilości 10 szt.
- sterylny jednorazowy bezpieczny obturator wyposażony w boczne separatory tkankowe z jednorazową uniwersalną uszczelką 5-12 mm kompatybilne z zestawem troakarowym z pozycji 5 w ilości 40 kompletów
- sterylny zestaw troakarowy składajacy się z: wielorazowej, karbowanej przezroczystej kaniuli o średnicy 5mm i dł. 100mmm w ilości 10 szt.
- sterylny jednorazowy bezpieczny obturator wyposażony w boczne separatory tkankowe z jednorazową uniwersalną uszczelką 5mm kompatybilne z zestawem troakarowym z pozycji 7 w ilości 40 kompletów
- Sterylny zestaw troakarowy do mini laparotomii z tępą końcówką obturatora. Kaniula o średnicy 12/10mm i dł. 100mm. Wyposażony w żelowy stożek zabezpieczający przed ucieczką odmy oraz dodatkowo balon stabilizujacy troakar w powłokach. W zestawie strzykawka słuzaca do napełniania balona powietrzem lub sterylnym płynem w ilości 20 kompletów
- Sterylny zestaw troakarowy do mini laparotomii z tępą końcówką obturatora. Kaniula o średnicy 12mm i dł. 100mm. Wyposażony w stożek zabezpieczający przed ucieczką odmy oraz stabilizujacy troakar w powłokach. Możliwość umocowania troakara dodatkowymi szwami wiazanymi dostożka w ilości 20 kompletów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Pakiet 27.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 27
- Pojemniki chirurgiczne na próbki-odpady medyczne, polipropylenowe, przeznaczone do spalania, z uchwytem do przenoszenia -pałąk, szczelną pokrywą z trwałą blokadą; poj. 3 litrów; odporne na formalinę (np.. Profilab nr kat. K890.030 ). w ilości 1 500 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Pakiet 28.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 28
- Rurka tracheostomijna bez mankietu złącznikiem 15 mm, elastyczna, rozmiar 4,0 w ilości 20 szt.
- Rurka tracheostomijna bez mankietu złącznikiem 15 mm, elastyczna, rozmiar 4,5 w ilości 30 szt.
- Rurka tracheostomijna bez mankietu złącznikiem 15 mm, elastyczna, rozmiar 5,0 w ilości 30 szt.
- Rurka tracheostomijna bez mankietu złącznikiem 15 mm, elastyczna, rozmiar 5,5 w ilości 30 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Pakiet 29.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakie t nr 29
- Maska krtaniowa wielokrotnego użytku z mankietem niskociśnieniowym, dobra spręzystość ułatwiająca zakładanie, dopuszcza się zaoferowanie maski r rurką ukształtowaną zgodnie z budowa anatomiczną gardła, mankiet o potwierdzonej klinicznie przenikalności dla podtlenku azotu oraz balonik kontrolny z oznaczeniem maksymalnej objętości wypełnienia mankietu, dren balonika kontrolnego połączony z rurką; waga pacjenta 100 kg w ilości 20 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Pakiet 30.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 30
- Wkłucia doszpikowe - aparat do iniekcji doszpikowych, automatyczny, pozwalajacy na błyskawiczne wkłucie minimum do kości piszczelowej, umożliwiający regulację głębokości wkłucia. Komplet składający się z igły dla dorosłych i igły dla dzieci w ilości 50 kompletów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Pakiet 31.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 31
- Przedłużacz do tlenu jałowy sterylny lub mikrobiologicznie czysty , długość 1,5 - 2,1m w ilości 1 600 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Pakiet 32.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 32
- Chemo Mini Spike Plus - przyrząd do pobierania leków w ilości 1 000 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Pakiet 33.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 33
- Chemopin - przyrząd do transferu leków z fiolki z filtrem 0,22 mikrometra z zastawką posiadającą płaską powierzchnię do dezynfekcji w ilości 2 000 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Pakiet 34.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 34
- Aparat infuzyjny do chemioterapii posiadający jedną igłę biorczą infuzyjną oraz druga funkcję typu luer-lock w ilości 1 000 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Pakiet 35.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 35
- Cytoluery - przyrząd do transferu leków do worka z zastawką samozamykającą z płaską powierzchnią do dezynfekcji w ilości 2 000 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne