Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa umundurowania policyjnego: podkoszulki, kalesony, skarpety, rękawiczki, krawaty, itp. i odzieży specjalnej oraz umundurowania policjantów ...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
729/2009
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
02-01-2009

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Powstańców Wielkopolskich 7

Szczegóły

POZYCJA 729
Bydgoszcz: Dostawa umundurowania policyjnego: podkoszulki, kalesony, skarpety, rękawiczki, krawaty, itp. i odzieży specjalnej oraz umundurowania policjantów użytkujących motocykle dla potrzeb KWP w Bydgoszczy
Numer ogłoszenia: 729 - 2009; data zamieszczenia: 02.01.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 281083 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3285320, faks 052 3285319, 5255319.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa umundurowania policyjnego: podkoszulki, kalesony, skarpety, rękawiczki, krawaty, itp. i odzieży specjalnej oraz umundurowania policjantów użytkujących motocykle dla potrzeb KWP w Bydgoszczy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa umundurowania policyjnego: podkoszulki, kalesony, skarpety, rękawiczki, krawaty, itp. i odzieży specjalnej oraz umundurowania policjantów użytkujących motocykle dla potrzeb KWP w Bydgoszczy. Zamówienie obejmuje 17 zadań..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.11.52.00-0, 18.11.40.00-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 210552.38 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: zadanie nr 1
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZPH ALTEX FASHION, ul.Krasińskiego 18a, 05-120 Legionowo, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 16450.00
Oferta z najniższą ceną: 16450.00 oferta z najwyższą ceną: 21291.67
Waluta: PLN.

Część NR: 2   Nazwa: zadanie nr 2
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TARBOR, ul. Żelazna 26, 20-342 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 6280.00
Oferta z najniższą ceną: 6280.00 oferta z najwyższą ceną: 7080.00
Waluta: PLN.

Część NR: 3   Nazwa: zadanie nr 3
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SILBET sp.z o.o., ul.Dobra 14/1, 53-678 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 4885.25
Oferta z najniższą ceną: 4885.25 oferta z najwyższą ceną: 9750.00
Waluta: PLN.

Część NR: 4   Nazwa: zadanie nr 4
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPHU IWEX, ul. Drewnowska 77, 91-008 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 4168.85
Oferta z najniższą ceną: 4168.85 oferta z najwyższą ceną: 7270.49
Waluta: PLN.

Część NR: 5   Nazwa: zadanie nr 5
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZPH ALTEX FASHION, ul. Krasińskiego 18a, 05-120 Legionowo, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 23350.00
Oferta z najniższą ceną: 23350.00 oferta z najwyższą ceną: 32395.08
Waluta: PLN.

Część NR: 6   Nazwa: zadanie nr 6
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PW AGOT, ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 2655.74
Oferta z najniższą ceną: 2655.74 oferta z najwyższą ceną: 3400.00
Waluta: PLN.

Część NR: 7   Nazwa: zadanie nr 7
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BIK MODA, ul. Kochanowskiego 1, 01-864 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 2275.00
Oferta z najniższą ceną: 2275.00 oferta z najwyższą ceną: 2906.15
Waluta: PLN.

Część NR: 8   Nazwa: zadanie nr 8
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MAREV Art.Przemysłowe, ul. Rzgowska 15, 93-008 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 16476.23
Oferta z najniższą ceną: 16476.23 oferta z najwyższą ceną: 52000.00
Waluta: PLN.

Część NR: 9   Nazwa: zadanie nr 9
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPHU JURTEX s.c., Borkowice 12, 95-081 Dłutów, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 8360.66
Oferta z najniższą ceną: 8360.66 oferta z najwyższą ceną: 17213.11
Waluta: PLN.

Część NR: 10   Nazwa: zadanie nr 10
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZPUH EDAREX, ul. Targowa 4, 26-500 Szydłowiec, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 11600.00
Oferta z najniższą ceną: 11600.00 oferta z najwyższą ceną: 16800.00
Waluta: PLN.

Część NR: 11   Nazwa: zadanie nr 11
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MAREV Art. Przemysłowe, ul. Rzgowska 15, 93-008 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 8411.48
Oferta z najniższą ceną: 8411.48 oferta z najwyższą ceną: 8411.48
Waluta: PLN.

Część NR: 12   Nazwa: zadanie nr 12
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPH SUTEX, Czechy 207a, 98-220 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 5400.00
Oferta z najniższą ceną: 5400.00 oferta z najwyższą ceną: 15491.80
Waluta: PLN.

Część NR: 13   Nazwa: zadanie nr 13
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Spółdzielnia Inwalidów ELREMET, ul. Prosta 35, 21-500 Biala Podlaska, kraj/woj. lubelskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 41700.00
Oferta z najniższą ceną: 41700.00 oferta z najwyższą ceną: 54000.00
Waluta: PLN.

Część NR: 14   Nazwa: zadanie nr 14
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BIK MODA, ul. Kochanowskiego 1, 01-864 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 6049.18
Oferta z najniższą ceną: 6049.18 oferta z najwyższą ceną: 12250.00
Waluta: PLN.

Część NR: 15   Nazwa: zadanie nr 15
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Spółdzielnia Inwalidów ELREMET, ul. Prosta 35, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 7310.00
Oferta z najniższą ceną: 7310.00 oferta z najwyższą ceną: 10032.79
Waluta: PLN.

Część NR: 16   Nazwa: zadanie nr 16
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

R&D Consulting, ul. Świętokrzyska 8, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 3680.00
Oferta z najniższą ceną: 3680.00 oferta z najwyższą ceną: 5200.00
Waluta: PLN.

Część NR: 17   Nazwa: zadanie nr 17
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum FH Jagatex - Wiblask sp. z o.o., ul.Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 41500.00
Oferta z najniższą ceną: 41500.00 oferta z najwyższą ceną: 56000.00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne