Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA BOIMASY W POSTACI ZRĘBKI W ROKU 2010

DOSTAWA BOIMASY W POSTACI ZRĘBKI W ROKU 2010

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
31-12-2009
Numer ogłoszenia
28693993
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-12-2009

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-124 Białystok

SzczegółyELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK SA
ul. Gen. Władysława Andersa 3, 15-124 Białystok
tel. centrala: (085) 654 95 00, tel. sekretariat: (085) 654 95 10, fax: (085) 654 95 14
Zamierza podjąć rokowania na dostawy biomasy drzewnej w postaci zrębki w roku 2010.
Wstępne warunki dostaw powinny określać:
1) nazwę dostawcy
2) cenę w PLN/GJ loco magazyn Elektrociepłowni Białystok SA
3) wielkość miesięcznych dostaw
4) deklarowane parametry biomasy
Informację w powyższym zakresie należy złożyć w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą, w terminie do 31 grudnia 2009 roku, do godz. 10.00.
Informacje w zakresie wymaganych parametrów biomasy zamieszczono na stronie internetowej Elektrociepłowni Białystok SA: www.ec.bialystok.pl
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru podmiotu, z którym zostaną podjęte rokowania.
Osobą do kontaktu jest Andrzej Kosiński, tel: 085 654 95 74, 607 987 190
28693993
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne