Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wynajem wysięgników 18m, 27m, 35m dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu na okres 24 miesięcy

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
145082/2010
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-05-2010

Ogłaszający

Województwo
Miasto
95-100 Zgierz
Ulica
ul. Łęczycka 24
Email
mpgkzgierz@poczta.onet.pl

Szczegóły

Zgierz: Wynajem wysięgników 18m, 27m, 35m dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu na okres 24 miesięcy
Numer ogłoszenia: 145082 - 2010; data zamieszczenia: 26.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112517 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. Łęczycka 24, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 042 7162297, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem wysięgników 18m, 27m, 35m dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu na okres 24 miesięcy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST usługa wynajmu 1 godziny wysięgnika: a. 18 m na około 80 godzin rocznie b. 27 m na około 150 godzin rocznie c. 35 m na około 80 godzin rocznie wraz z obsługą , w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznej ilości godzin rozliczenie ostateczne przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej za 1 godzinę pracy i faktycznie przepracowanych godzin. Zamawiający powiadomi o zamiarze wynajmu telefonicznie z trzydniowym wyprzedzeniem lub jednodniowym w przypadku awaryjnej wycinki. Wysięgnik zostanie podstawiony przez Wykonawcę we wskazane miejsce robót. Rozpoczęcie i zakończenie godziny pracy będzie potwierdzane przez kierownika w karcie drogowej pojazdu na miejscu robót. Roboty wykonywane będą głównie na terenie Zgierza oraz w odległości max. 30 km od siedziby Zamawiającego w dni powszednie w godz. 6.00 - 14.00..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.51.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wynajem wysięgnika 18 m
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sławomir Szokalski
Wynajem Sprzętu Budowlanego
Skotniki,, ul. Rzemieslnicza 27, 95-002 Smardzew, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11426,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10560,00
Oferta z najniższą ceną: 10560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10560,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wynajem wysięgnika 27 m
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RENT LIFT
Wynajem Sprzętu Renata Szokalska
Skotniki,, ul. Rzemieslnicza 27, 95-002 Smardzew, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33534,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32100,00
Oferta z najniższą ceną: 32100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32100,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Wynajem wysięgnika 35 m
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sławomir Szokalski
Wynajem Sprzętu Budowlanego
Skotniki,, ul. Rzemieslnicza 27, 95-002 Smardzew, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28152,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 27200,00
Oferta z najniższą ceną: 27200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27200,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne