Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

FIRMA STRABAG SP. Z O.O. ODDZIAŁ RZESZÓW OGŁASZA PRZETARG NA USŁUGI SPRZĘTOWO TRANSPORTOWE

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-02-2011
Numer ogłoszenia
30228379
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-01-2011

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyFirma STRABAG Sp. z o.o. Oddział Rzeszów
ogłasza przetarg na usługi sprzętowo-transportowe w roku 2011/2012:
I. Transportowe
- samochodami samowyładowczymi o ładowności do 15 ton i powyżej 15 ton
- samochodami samowyładowczymi o ładowności 28 ton (przewóz masy bitumicznej i kruszyw)
- zespołami niskopodwoziowymi
- samochodami z urządzeniami rozładunkowymi
II. Sprzętowe
- koparkami kołowymi
- koparko-ładowarkami typ JCB + szczotka
- ciągnikami z beczką na wodę i zamiatarką
- inne
Oferta powinna zawierać:
a) Nazwę oferenta, telefon kontaktowy
b) Rodzaj oferowanej usługi i sprzętu
c) Obowiązujące zezwolenia lub uprawnienia na świadczone usługi
d) Cenę jednostkową za usługę:
- cenę za 1 godzinę pracy sprzętu lub samochodu na budowie
- cenę za 1 tkm przewozu masy bitumicznej i kruszyw na trasach:
10-20 km;
21-40 km;
41-80 km;
powyżej 80 km
- cenę za godzinę postoju uzasadnionego
- cenę za 1 km transportu
Termin składania ofert: do 18.02.2011 r.
Bliższe informacje można uzyskać po nr. 607 192 991
Miejsce składania ofert:
STRABAG Sp. z o.o.
Oddział Rzeszów
ul. Hanasiewicza 19
35-103 Rzeszów
faks (017) 864-03-74
30228379
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne