Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p. n.: Budowa zbiornika retencyjnego Łączki...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
40659/2011
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
04-02-2011

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
ul. Hetmańska 9
Email
umowy@pzmiuw.pl

Szczegóły

Numer ogłoszenia: 40659 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 34823 - 2011 data 31.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8537 440, fax. 17 8536421.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2011 godzina 09:30, miejsce: budynek PZMiUW Rzeszów, ul. Hetmańska 9 - pok. nr 222 (sekretariat)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2011 godzina 09:30, miejsce: budynek PZMiUW Rzeszów, ul. Hetmańska 9 - pok. nr 222 (sekretariat)..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) Miejsce i termin otwarcia ofert: budynek PZMiUW Rzeszów ul. Hetmańska 9 - sala konferencyjna (II p ), w dniu 08.02.2011 r. o godz. 10:00. 2) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Ewa Migut - PZMiUW Rzeszów, tel. 017 853 74 18. 3) Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) Miejsce i termin otwarcia ofert: budynek PZMiUW Rzeszów ul. Hetmańska 9 - sala konferencyjna (II p ), w dniu 09.02.2011 r. o godz. 10:00. 2) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Ewa Migut - PZMiUW Rzeszów, tel. 017 853 74 18. 3) Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.


drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne