Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
PETROLIS sp. z.o.o, ul. Władysława Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń kraj/woj. mazowieckie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa , Kolonia Ossa 40, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 48 671 60 11.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
533230/2012
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
31-12-2012

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-425 Odrzywół
Ulica
Kolonia Ossa 40
Email
mow68_kolonia.ossa@op.pl

Szczegóły

Numer ogłoszenia: 533230 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 475002 - 2012 data 27.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa, Kolonia Ossa 40, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 48 671 60 11.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1-6.
W ogłoszeniu jest: IV.1.data udzielenia zamówienia- 19.11.2012 ,
IV.2.liczba otrzymanych ofert - 2,
IV.3. liczba odrzuconych ofert .- 1 ,
IV.4. nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia - PETROLIS SP. z.o.o ul. Władysława Jagiełły 10A/204 26-700 Zwoleń woj. mazowieckie.
IV.5. szacunkowa wartość zamówienia - 124400,00 PLN
IV.6. informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną - cena wybranej oferty 147600,00
- oferta z najniższą ceną 147200,00/ oferta z najwyższą ceną 147600,00.
W ogłoszeniu powinno być: IV.1.data udzielenia zamówienia - 17.12.2012
IV.2.liczba otrzymanych ofert - 2
IV.3. liczba odrzuconych ofert - 0
IV.4. nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia - Batorski i Wspólnicy Sp.J. Józefin 40 , 97-225 Ujazd
IV.5.szacunkowa wartość zamówienia - 147200,00 PLN
IV.6. informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższa i najwyższą ceną - cena wybranej oferty 147200,00
- oferta z najniższą ceną 147200,00/ oferta z najwyższą ceną 147600,00 PLn.


drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne