Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

SBM Stokłosy ogłasza przetarg na wymianę wodomierzy

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-05-2013
Numer ogłoszenia
32386498
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-04-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY
ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa
ogłasza dwa pisemne przetargi nieograniczone na wybór wykonawcy:
I. wymiany wodomierzy, które utraciły ważność legalizacyjną, w lokalach mieszkalnych, użytkowych i innych pomieszczeniach na wodomierze nowe, spełniające podane przez Spółdzielnię dane techniczne,
w 29 budynkach wielorodzinnych wraz z wykonaniem robót towarzyszących.
II. wymiany wodomierzy, które utraciły ważność legalizacyjną, w lokalach mieszkalnych, użytkowych i innych pomieszczeniach na wodomierze nowe współpracujące z zamontowanymi modułami radiowymi, spełniające podane przez Spółdzielnię dane techniczne, w 8 budynkach wielorodzinnych wraz z wykonaniem robót towarzyszących.
1. Wszelkie dokumenty związane z przetargami są do odbioru w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym w siedzibie Spółdzielni, pokój 107
w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00, we wtorki, środy i czwartki
w godzinach 8.00-16.00.
2. Koszt materiałów przetargowych za każdy przetarg wynosi 50 zł + VAT. Opłaty należy dokonać przelewem na konto Spółdzielni 21 1240 6003 1111 0000 4947 4462. Przy odbiorze materiałów Oferent jest zobowiązany
do okazania dowodu wpłaty oraz podania danych firmy umożliwiających wystawienie faktury i pisemny kontakt w trakcie postępowania przetargowego.
3. Do kontaktu z Oferentami upoważniona jest Pani Regina Doboszyńska
tel. 22 545 30 62 w dwa pierwsze poniedziałki miesiąca 11.00-18.00
w pozostałe poniedziałki miesiąca 8.00-15.00, środy 11.00-16.00, czwartki 12.00-16.00.
4. Warunkiem udziału w postępowaniach jest wniesienie wadium.
5. Zamkniętą i zapieczętowaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć
w kancelarii Spółdzielni:
I. do dnia 22.05.2013 roku do godz. 11.00.
II. do dnia 22.05.2013 roku do godz. 12.00.
6. Termin otwarcia ofert:
I. 22.05.2013 roku o godz. 11.15.
II. 22.05.2013 roku o godz. 12.15.
7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów w części
lub całości bez podania przyczyn.
Zarząd SBM STOKŁOSY
32386498
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne