Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-09-2013
Numer ogłoszenia
32521893
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-08-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju os. Pułaskiego 10
ogłasza
przetarg nieograniczony, ofertowy
na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Wiślicy przy ul. Złotej nr 1.
Szczegółowy zakres oraz warunki przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu i jest do nabycia w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 10) w cenie 50 zł brutto.
Oferty winny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 10.09.2013 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.09.2013 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Spółdzielni.
Wszelkie informacje uzyskać można w pokoju nr 10, telefon 41 378 30 35 wew. 12
w godzinach 9.00-12.00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
32521893
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne