Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Materiały opatrunkowe

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
25361/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-02-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
75-581 Koszalin
Ulica
ul. T. Chałubińskiego 7
Email
zampub.swk@ko.home.pl

Szczegóły

Numer ogłoszenia: 25361 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 21019 - 2014 data 03.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 3488103, fax. (094) 3488103.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin Dział Zamówień Publicznych..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7 75-581 Koszalin Dział Zamówień Publicznych..


drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne