Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa mebli dla Politechniki Rzeszowskiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
53948/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-02-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
ul. Powstańców Warszawy 12
Email
rraparat@prz.rzeszow.pl

Szczegóły

Rzeszów: Dostawa mebli dla Politechniki Rzeszowskiej
Numer ogłoszenia: 53948 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11658 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, faks 17 8651075, 865383.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli dla Politechniki Rzeszowskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Regały metalowe 6 w ilości: 20 szt., szczegółowy opis w SIWZ;
Stół, szt. 1, szczegółowy opis w załaćzniku nr 2 do SIWZ;
Szafa szt. 1, szczegółowy opis w zał. nr 2 do SIWZ;
Dostawa - Meble Z1, szczególowy opis w zał. nr 2 do SIWZ;
Dostawa - meble kuchenne, szczególowy opis w zał. nr 2 do SIWZ.;
Dostawa mebli do pokoju socjalnego OKL. Szczegółowy opis w zal. nr 2 do SIWZ;
Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń pracowników piony technicznego w L-27, szczegółowy opis w zał. nr 2 do SIWZ;
Meble biurowe do Sekcji ds.Socjalnych i Bytowych, szczegółowy opis w zał. nr 2 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.18.00.00-7, 39.13.00.00-2, 39.15.10.00-5, 39.14.30.00-6, 39.10.00.00-3, 39.12.12.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa regałów do Archiwum
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BUDMAX, A. Gabrysiaka 4, Gdańsk, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5264,40
Oferta z najniższą ceną: 4380,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8856,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dostawa szafy dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KREO STYL Linda Mazur, Hanasiewicza 22, 35-103 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1220,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 691,26
Oferta z najniższą ceną: 691,26 / Oferta z najwyższą ceną: 2203,15
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Dostawa - Meble Z1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BENER Michał Benka, Wileńska 59B / 15, Gdańsk, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22764,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20959,20
Oferta z najniższą ceną: 11070,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45338,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Dostawa mebli do DS Nestor
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KREO STYL Linda Mazur, Hanasiewicza 22, 35-103 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2846,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6139,01
Oferta z najniższą ceną: 6139,01 / Oferta z najwyższą ceną: 7736,70
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Dostawa mebli do pokoju socjalnego OKL
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KREO STYL Linda Mazur, Hanasiewicza 22, 35-103 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3151,26
Oferta z najniższą ceną: 3151,26 / Oferta z najwyższą ceną: 6666,66
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń pracowników piony technicznego w L-27
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KREO STYL Linda Mazur, Hanasiewicza 22, 35-103 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1220,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1921,75
Oferta z najniższą ceną: 1921,75 / Oferta z najwyższą ceną: 4782,18
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Dostawa wyposażenia meblowego do Sekcji ds.Socjalnych i Bytowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KREO STYL Linda Mazur, Hanasiewicza 22, 35-103 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1220,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1018,42
Oferta z najniższą ceną: 1018,42 / Oferta z najwyższą ceną: 3800,53
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Dostawa i montaż mebli dla CIiTT Politechniki Rzeszowskiej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KREO STYL Linda Mazur, Hanasiewicza 22, 35-103 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7317,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6978,98
Oferta z najniższą ceną: 6978,98 / Oferta z najwyższą ceną: 12927,30
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne