Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w roku 2014

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
82094/2014
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-03-2014

Ogłaszający

Województwo
Miasto
72-600 Świnoujście
Ulica
ul. Wojska Polskiego 1/5
Email
prezydent@um.swinoujscie.pl

Szczegóły

Numer ogłoszenia: 82094 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76636 - 2014 data 07.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prezydent Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3212780, 3212309, fax. (091) 321 59 95.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 15.
W ogłoszeniu jest: 15.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, na adres: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w pokoju nr
102 Sekretariat Prezydenta Miasta w terminie do dnia 14.03.2014 roku do godziny 08.00.

15.3 Tak opisaną kopertę wewnętrzną umieścić w kopercie zewnętrznej, która będzie posiadać następujące oznaczenia: -oferta na -Sprzątanie zielonego rynku -Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w roku 2014- - nie otwierać przed dniem 14.03.2014 roku godz. 08.30-.

15.6 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14.03.2014 roku o godzinie 08.30 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 130..
W ogłoszeniu powinno być: 15.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, na adres: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w pokoju nr
102 Sekretariat Prezydenta Miasta w terminie do dnia 20.03.2014 roku do godziny 7:45.

15.3 Tak opisaną kopertę wewnętrzną umieścić w kopercie zewnętrznej, która będzie posiadać następujące oznaczenia: -oferta na -Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w roku 2014- - nie otwierać przed dniem 20.03.2014 roku godz. 08.00-.

15.6 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 20.03.2014 roku o godzinie 08.00 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 130..


drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne