Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Walcownia Metali Nieżelaznych " Łabędy " S.A. ogłasza przetarg w sprawie wyboru leasingodawcy wózka widłowego

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
33192637
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-109 Gliwice
Ulica
Metalowców
Osoba kontaktowa
WALCOWNIA METALI NIEŻELAZNYCH ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA

SzczegółyOGŁOSZENIE
Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A.
z siedzibą w Gliwicach ul. Metalowców 6
ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie wyboru LEASINGODAWCY WÓZKA WIDŁOWEGO HYUNDAI 25L-7A Z NAPĘDEM LPG
Ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)
można się zapoznać na stronie internetowej www.wmn.com.pl
zakładka "Przetargi".
Oferty należy składać w terminie do dnia 24.08.2015 r.
WMNŁ S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nieprzyjęcia żadnej z ofert, a także unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
33192637
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne