Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Druk i dostawa do zamawiającego książki pt. Stavkirker. Norweskie kościoły słupowe.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
110835/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-07-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-822 Gdańsk
Ulica
ul. Toruńska 1
Email
info@muzeum.narodowe.gda.pl

Szczegóły

Numer ogłoszenia: 110835 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 109535 - 2015 data 23.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Narodowe w Gdańsku, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 301 70 61, fax. (058) 301 11 25.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2015 godzina 10:45, miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku Toruńska 1, pok 108 80-822 Gdańsk..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2015 godzina 13:30, miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku Toruńska 1, pok 108 80-822 Gdańsk..

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Środki
kolorystyka CMYK 4/4.


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne