Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Przebudowa monitoringu wizyjnego i fonicznego na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta w Gdańsku

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
189574/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-07-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-560 Gdańsk
Ulica
ul. Żaglowa 11
Email
sekretariat@drmg.gdansk.pl

Szczegóły

Numer ogłoszenia: 189574 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 176098 - 2015 data 14.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3205100, fax. 058 3205105.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk - budynek Amber Expo, III piętro, pok. nr 301 - Sekretariat...
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk - budynek Amber Expo, III piętro, pok. nr 301 - Sekretariat...


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne