Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
190384/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-07-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-800 Zabrze
Ulica
ul. 3-go Maja 13-15
Email
zampubli@sk1.zabrze.pl

Szczegóły

Zabrze: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
Numer ogłoszenia: 190384 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60735 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 3704207, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 6   Nazwa: Dezynfekcja narzędzi chirurgicznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BAFARM Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 27A, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6018,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2643,84
Oferta z najniższą ceną: 2643,84 / Oferta z najwyższą ceną: 3646,94
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Przetworniki do inwazyjnego pomiaru ciśnienia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EDWARDS LIFESCIENCES POLAND Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 61236,00
Oferta z najniższą ceną: 61236,00 / Oferta z najwyższą ceną: 61236,00
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: Nawilżacze do koncentratorów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AERO - MEDIKA Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3611,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3110,40
Oferta z najniższą ceną: 3110,40 / Oferta z najwyższą ceną: 3110,40
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Odzież i materiały ochronne jednorazowego użytku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22850,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23484,60
Oferta z najniższą ceną: 23484,60 / Oferta z najwyższą ceną: 29535,84
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: Różny sprzęt medyczny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BALTON Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7850,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8100,00
Oferta z najniższą ceną: 8100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8100,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Układy oddechowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PROMED S.A., ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26980,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26892,00
Oferta z najniższą ceną: 26892,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26892,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Zestawy do gastrostomii
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU ANMAR Sp. z o.o. Sp. K., ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48334,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 44384,70
Oferta z najniższą ceną: 44384,70 / Oferta z najwyższą ceną: 44384,70
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Różny sprzęt medyczny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU ANMAR Sp. z o.o. Sp. K., ul. Bławatków 6B, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29712,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26233,35
Oferta z najniższą ceną: 26233,35 / Oferta z najwyższą ceną: 26233,35
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Narzędzia i staplery do zabiegów laparoskopowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ERBE POLSKA Sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126835,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 129960,72
Oferta z najniższą ceną: 129960,72 / Oferta z najwyższą ceną: 129960,72
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Rurki tracheostomijne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AKME Sp. z o.o. Sp. K., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9470,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9715,68
Oferta z najniższą ceną: 9715,68 / Oferta z najwyższą ceną: 9715,68
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Różny sprzęt medyczny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AKME Sp. z o.o. Sp. K., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11340,00
Oferta z najniższą ceną: 11340,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11340,00
Waluta: PLN.Część NR: 1   Nazwa: Rurki tracheostomijne cienkościenne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

COVIDIEN POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 24624,00
Oferta z najniższą ceną: 24624,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24624,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zamknięty system do odsysania z drzewa oskrzelowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

COVIDIEN POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48255,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 38545,20
Oferta z najniższą ceną: 38545,20 / Oferta z najwyższą ceną: 43807,07
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Akcesoria CPAP
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DRAGER POLSKA Sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 56592,00
Oferta z najniższą ceną: 56592,00 / Oferta z najwyższą ceną: 56592,00
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie