Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Rozbudowa, przebudowa i remont istniejącego obiektu HSW Olivia w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 470 - Małej Hali (treningowej) w ramach...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
190688/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-07-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-309 Gdańsk
Ulica
ul. Grunwaldzka 470
Email
jolanta.zalewska@stoczniowiec.org.pl

Szczegóły

Numer ogłoszenia: 190688 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 187972 - 2015 data 23.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", ul. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 0-58 552 46 23, fax. 0-58 552 02 51.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec, 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 470 w Sekretariacie - pok. nr 1..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec, 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 470 w Sekretariacie - pok. nr 1..


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne