Ogłoszenie

Walcownia Metali Nieżelaznych Łabędy S.A. ogłasza przetarg w sprawie monitoringu

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
33212157
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-109 Gliwice
Ulica
Metalowców
Osoba kontaktowa
WALCOWNIA METALI NIEŻELAZNYCH ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA

SzczegółyOGŁOSZENIE
Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A.
z siedzibą w Gliwicach, ul. Metalowców 6
ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie
MONITORINGU
(TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ)
Ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)
można się zapoznać na stronie internetowej www.wmn.com.pl,
zakładka "Przetargi".
Oferty należy składać w terminie do dnia 24.08.2015 r.
WMNŁ S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części, nieprzyjęcia żadnej z ofert a także unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
33212157
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: