Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup i Wdrożenie Systemu Informatycznego Klasy Erp

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-08-2016
Numer ogłoszenia
33479903
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-08-2016

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Szparagowa 6/8
Osoba kontaktowa
ZAKŁADY TEKSTYLNO KONFEKCYJNE - TEOFILÓW S.A.

SzczegółyZTK "Teofilów" S.A. 91-211 Łódź, ul. Szparagowa 6/8

OGŁASZA PRZETARG W FORMIE OFERT PISEMNYCH
NA ZAKUP I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLASY ERP
Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu klasy ERP
W przetargu brane są pod uwagę 2 rodzaje ofert: oferty na zakup-standardowy oraz outsourcingu.
Szczegóły ogłoszenia przetargu ofertowego znajdują się na naszej stronie internetowej www.teofilow.com.pl
Informacji dodatkowych dotyczących przedmiotu przetargu udziela
Pan Ryszard Kacprzak: tel. 785-99-88-12 ryszard.kacprzak@teofilow.com.pl
Przygotowana oferta przetargowa powinna zostać przesłane pocztą lub złożona osobiście w sekretariacie firmy ZTK "Teofilów" S.A. 91-211 Łódź, ul. Szparagowa 6/8 w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta - system ERP ".
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2016 do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2016 o godz. 10.00.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferenta, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn.
33479903
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: