Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg na ochronę terenu

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-12-2017
Numer ogłoszenia
33562867
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-12-2016

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-737 Warszawa
Ulica
Elbląska
Osoba kontaktowa
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyPRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa
ogłasza przetarg na:
OCHRONA TERENU OSIEDLA UL. NIEDZIELSKIEGO 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E W WARSZAWIE.
Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Administracji Osiedla Niedzielskiego w cenie 50zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Niedzielskiego 2B w Warszawie, w dniach pon. wt. czw. pt. w godz. 8-15; w śr. 10-18.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Administracja Osiedla Niedzielskiego kontakt: tel. 22 427 19 93, e-mail: niedzielskiego@wsm.pl;
Od Oferentów wymagane są:
- wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych) na nr konta: PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na ochronę terenu osiedla przy ul. Niedzielskiego 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E w Warszawie" oraz "nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert", należy składać w siedzibie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok.7 do 22.12.2016 r. godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w Sali konferencyjnej, 2 piętro w dn. 22.12.2016 o godz. 12.00. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33562867
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne