Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg na uzupełnienie urządzeń zabawowych

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33657370
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-06-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółySPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CEGIEŁKA'' WE WROCŁAWIU
Z SIEDZIBĄ PRZY UL: DWORCOWEJ 3 B , TEL: 71 342 17 85
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :
1. Uzupełnienie urządzeń zabawowych na osiedlu przy ul. Oboźnej 36-70 we Wrocławiu .
Oferty w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem : "PRZETARG -PLAC ZABAW OBOŹNA " prosimy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 10.07.2017 r. do godziny 15.00 .
Wadium wynosi 500,00 zł. Wpłata wadium do 3 dni przed terminem otwarcia ofert na konto bankowe Spółdzielni: PKO BP 3 O. W-w 29 1020 5242 0000 2102 0018 0604 .
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać mailowo , lub w siedzibie Spółdzielni, w godz. 7 00 - 15 00 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11.07.2017 o godzinie 12.00 w siedzibie Spółdzielni , a ich rozpatrzenie w dniu 12.07.2017 o godzinie 12.00 .
Oferenci zostaną poinformowani mailowo o wyniku przetargu .
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
33657370
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne