Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg na dostawę i montaż urządzeń zabawowych

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33660786
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-06-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółySPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CEGIEŁKA'' WE WROCŁAWIU
Z SIEDZIBĄ PRZY UL: DWORCOWEJ 3 B , TEL: 71 342 17 85
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :
1. Dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z przygotowaniem podłoża na osiedlu przy ul. Małopolskiej 36 we Wrocławiu .
Oferty w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem : "PRZETARG -PLAC ZABAW MAŁOPOLSKA " prosimy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 17.07.2017 r. do godziny 15.00 .
Wadium wynosi 500,00 zł. Wpłata wadium do 3 dni przed terminem otwarcia ofert na konto bankowe Spółdzielni: PKO BP 3 O. W-w 29 1020 5242 0000 2102 0018 0604 .
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać mailowo , lub w siedzibie Spółdzielni, w godz. 7 00 - 15 00 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 18.07.2017 o godzinie 12.00 w siedzibie Spółdzielni , a ich rozpatrzenie w dniu 19.07.2017 o godzinie 12.00 .
Oferenci zostaną poinformowani mailowo o wyniku przetargu .
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
33660786
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne