Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg na remont chodników obejmujących na osiedlu Chemik i budowę przedeptu na osiedlu Chemik

zachodniopomorskie, Police

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-07-2017
Numer ogłoszenia
33661094
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-06-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
72-009 Police
Ulica
Roweckiego

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chemik"
72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91 42-44-080

o g ł a s z a
p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y n a:
Przedmiotem zamówienia jest remont chodników obejmujący na osiedlu Chemik "A"
i budowę przedeptu na osiedlu Chemik "C" i "D" obejmujący wymianę nawierzchni
z płytek betonowych na kostkę polbruk po istniejących trasach (kostka kolor gr. 6 cm)
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 6 500,00 zł /słownie: sześć tysięcy pięćset złotych/.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem www.sm-chemik.pl
Oferty należy składać do dnia 19.07.2017 r. do godz.1030 w sekretariacie Spółdzielni
Otwarcie ofert w dniu 19.07.2017 r. o godz.1100 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.
33661094
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne