Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Montaż stolarki stalowej.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33661181
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-06-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Planty 15

SzczegółyOGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI" w Radomiu, ul. Planty 15
tel. 48 36 218 10, 48 36 224 85, fax 48 36 226 19
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż stolarki stalowej drzwiowej klatek schodowych w ilości 47 szt. w budynkach będących w zasobach Spółdzielni
oraz 8 szt. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Planowej 13.
Wymagany termin realizacji zamówienia - 15.09.2017 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 11. Cena formularza - 100 zł.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 8
w terminie do dnia 13 lipca 2017 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2017 r. o godzinie 15.00.
Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacać na konto Spółdzielni nr
16 1020 4317 0000 5002 0017 2650 w PKO BP S.A. I Oddział Centrum Radom.
Upoważnieni do kontaktu z oferentami Zbigniew Pacek i Leszek Klimowicz w godzinach 8-15.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub zmniejszenia zakresu robót bez podania przyczyny.
33661181
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne