Ogłoszenie

Montaż stolarki stalowej.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33661181
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-06-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Planty 15

SzczegółyOGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI" w Radomiu, ul. Planty 15
tel. 48 36 218 10, 48 36 224 85, fax 48 36 226 19
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż stolarki stalowej drzwiowej klatek schodowych w ilości 47 szt. w budynkach będących w zasobach Spółdzielni
oraz 8 szt. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Planowej 13.
Wymagany termin realizacji zamówienia - 15.09.2017 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 11. Cena formularza - 100 zł.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 8
w terminie do dnia 13 lipca 2017 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2017 r. o godzinie 15.00.
Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacać na konto Spółdzielni nr
16 1020 4317 0000 5002 0017 2650 w PKO BP S.A. I Oddział Centrum Radom.
Upoważnieni do kontaktu z oferentami Zbigniew Pacek i Leszek Klimowicz w godzinach 8-15.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub zmniejszenia zakresu robót bez podania przyczyny.
33661181
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne