Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont pokrycia dachowego.

świętokrzyskie, Chmielnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33662992
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-020 Chmielnik
Ulica
Os.22 Lipca 16

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa 26-020 Chmielnik oś. 22 Lipca 16
tel.41 354-34-86 ogłasza przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na wykonanie wymiany pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Szydłowie na os. WŁ. Łokietka Nr 2 pod nazwą :,, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BL.2 W SZYDŁOWIE. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 20.07.2017r. Przedmiar robót remontowych będzie dostępny od dnia 03.07.2017r w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Chmielniku w dni robocze w godz. 8,00 - 15,00 . Oferta winna zawierać:
-oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiarem robót na poszczególne zadania i dokonał wizji lokalnej obiektu przeznaczonego do remontu, warunkami przetargu, książką przedmiaru robót i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
-proponowaną cenę usługi netto,podatek VAT,brutto,
-określony termin zapłaty za roboty, faktura częściowa lub wydłużony termin,
-proponowane wskaźniki kosztorysowania R.M.S. + narzuty,
-oświadczenie ,że oferent posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania oferty oraz kadrę pracowniczą z aktualnymi uprawnieniami pracy na wysokościach łącznie
z kierownikiem budowy,
-dowód wpłaty wadium,
-termin wykonania usługi który nie może być dłuższy od 10.09.2017 r,
-aktualne zaświadczenie ZUS i Urzędu Skarbowego (ważność 6 miesiące),
-wykaz 2 robót identycznych wykonanych przez oferenta w ostatnich 2 latach
-zaświadczenie o niekaralności z KRS,
-szczegółowy kosztorys wykonawcy,
-określenie terminu udzielenia gwarancji.
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem "PRZETARG-remont pokrycia dachowego
bloku Nr 2 w Szydłowie" należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chmielniku do dnia 17.07.2017r do godz. 12,00. W tym samym terminie należy również wpłacić wadium w wysokości 5.000,00 zł PLN. Oferty nie kompletne będą wykluczone. Wyklucza się podwykonawców. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej oś. 22 Lipca 16 dnia 17.07.2017r o godz. 13,00.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHMIELNIKU zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyn .
33662992
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne