Ogłoszenie

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Poznania

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33663630
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-841 Poznań
Ulica
pl. Kolegiacki

SzczegółyOgłoszenie

Prezydent Miasta Poznania
ogłasza Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Poznania
świadczącego usługi na podstawie ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 z późn. zm.).
1. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu zawarte są w "Regulaminie Konkursu"
2. Regulamin Konkursu wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania , pod adresem: www.bip.poznan.plw zakładce "Komunikaty"
3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
pl. Kolegiacki 17, pokój 31 (sekretariat Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu)
lub w Biurze Podawczym mieszczącym się w holu budynku na pl. Kolegiackim 17.
Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2017 o godz. 10:00.
4. Zamawiający może zmienić ogłoszenie o Konkursie lub Regulamin, bez podania przyczyn, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
5. Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania Regulaminu.
6. Zamawiający może zakończyć Konkurs w każdym czasie, bez podania przyczyn,
nie dokonując wyboru Brokera
7. Dane kontaktowe dla korespondencji kierowanej do Zamawiającego:
a) doręczanej osobiście, pocztą lub za pośrednictwem kuriera - adres: Urząd Miasta Poznania Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
z dopiskiem "Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Poznania"
b) nadawanej drogą elektroniczną - adres e-mail: zou@um.poznan.pl,
nr faksu: 61 878 5215.
33663630
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne