Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Poznania

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33663630
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-841 Poznań
Ulica
pl. Kolegiacki

SzczegółyOgłoszenie

Prezydent Miasta Poznania
ogłasza Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Poznania
świadczącego usługi na podstawie ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 z późn. zm.).
1. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu zawarte są w "Regulaminie Konkursu"
2. Regulamin Konkursu wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania , pod adresem: www.bip.poznan.plw zakładce "Komunikaty"
3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
pl. Kolegiacki 17, pokój 31 (sekretariat Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu)
lub w Biurze Podawczym mieszczącym się w holu budynku na pl. Kolegiackim 17.
Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2017 o godz. 10:00.
4. Zamawiający może zmienić ogłoszenie o Konkursie lub Regulamin, bez podania przyczyn, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
5. Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania Regulaminu.
6. Zamawiający może zakończyć Konkurs w każdym czasie, bez podania przyczyn,
nie dokonując wyboru Brokera
7. Dane kontaktowe dla korespondencji kierowanej do Zamawiającego:
a) doręczanej osobiście, pocztą lub za pośrednictwem kuriera - adres: Urząd Miasta Poznania Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
z dopiskiem "Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Poznania"
b) nadawanej drogą elektroniczną - adres e-mail: zou@um.poznan.pl,
nr faksu: 61 878 5215.
33663630
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne