Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont klatki schodowej

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33665657
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Składowa 9

SzczegółyMSM "ENERGETYKA"
00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8a
tel. /22/ 841-60-11, faks /22/ 840-53-31
www.msmenergetyka.pl/przetargi
OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
(w trybie przetargu nieograniczonego)
na wykonanie remontu klatki schodowej z korytarzami bocznymi w bud.Jaszowiecka 12 w zasobach Administracji Osiedla "Sadyba"
Okres gwarancji: min.36 miesięcy
Pożądany termin realizacji: do 29.12.2017r
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można zakupić po ustaleniu terminu telefonicznie pod nr (22) 840-46-71 z Bożeną Jezierską w siedzibie Zamawiającego - Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8a, pok.15,
w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 900-1400
Do kontaktów z oferentami upoważniony jest :
Cezary Gregorczyk - tel./22/ 842-22-12, 662-231-600
Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w formie pieniądza w wysokości:
11.000,- zł
Zamawiający wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie wykupił Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 50,- PLN
Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi oraz nie podlega zwrotowi wniesiona za nie opłata.
Termin zakupu materiałów przetargowych do dnia 26.07.2017 r.
Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego ul.Zwierzyniecka 8a
do dnia 27.07.2017r. do godz. 1000 w pok. nr 1 (Kancelaria)
Otwarcie ofert: w siedzibie Zamawiającego - Warszawa ul. Zwierzyniecka 8a
w Sali Zebrań pok. 3, dnia 27.07.2017r. o godz. 1100
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn oraz do nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za zakup przez Oferentów materiałów przetargowych i przygotowania przez nich ofert.
33665657
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne