Ogłoszenie

Remont klatki schodowej

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33665657
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Składowa 9

SzczegółyMSM "ENERGETYKA"
00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8a
tel. /22/ 841-60-11, faks /22/ 840-53-31
www.msmenergetyka.pl/przetargi
OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
(w trybie przetargu nieograniczonego)
na wykonanie remontu klatki schodowej z korytarzami bocznymi w bud.Jaszowiecka 12 w zasobach Administracji Osiedla "Sadyba"
Okres gwarancji: min.36 miesięcy
Pożądany termin realizacji: do 29.12.2017r
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można zakupić po ustaleniu terminu telefonicznie pod nr (22) 840-46-71 z Bożeną Jezierską w siedzibie Zamawiającego - Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8a, pok.15,
w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 900-1400
Do kontaktów z oferentami upoważniony jest :
Cezary Gregorczyk - tel./22/ 842-22-12, 662-231-600
Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w formie pieniądza w wysokości:
11.000,- zł
Zamawiający wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie wykupił Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 50,- PLN
Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi oraz nie podlega zwrotowi wniesiona za nie opłata.
Termin zakupu materiałów przetargowych do dnia 26.07.2017 r.
Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego ul.Zwierzyniecka 8a
do dnia 27.07.2017r. do godz. 1000 w pok. nr 1 (Kancelaria)
Otwarcie ofert: w siedzibie Zamawiającego - Warszawa ul. Zwierzyniecka 8a
w Sali Zebrań pok. 3, dnia 27.07.2017r. o godz. 1100
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn oraz do nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za zakup przez Oferentów materiałów przetargowych i przygotowania przez nich ofert.
33665657
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne