Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie posadzek gresowych.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33665830
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Składowa 9

SzczegółyWarszawa, dnia 05.07.2017 r.
Przetarg nr 18/T/2017
MSM "ENERGETYKA"
Administracja Osiedla "Stegny Południe"
02-764 Warszawa, ul. Portofino 8
tel./fax /22/ 842-00-41,www.msmenergetyka.pl/przetargi
OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
(w trybie przetargu nieograniczonego)
"Wykonanie posadzek gresowych na korytarzach w 6 klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartaginy 1 będącego w zasobach Administracji Osiedla "Stegny Południe w Warszawie"
Czas realizacji zamówienia: do 31.03.2018r.
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać
po ustaleniu terminu telefonicznie pod nr /22/ 842-02-01 w siedzibie Zamawiającego
Warszawa, ul. Portofino 8 pok. 1 w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 1000-1500
Do kontaktów z oferentami w sprawach technicznych upoważniony jest kier. ds. technicznych: Jan Leszczyński - tel. (22) 842-00-41
Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w formie pieniądza w wysokości
12 000,- PLN. słownie : (dwanaście tysięcy złotych)
Termin pobrania materiałów przetargowych do 28.07.2017 r. do godziny 15:00
Oferent który nie pobrał Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia od Zamawiającego zostanie wykluczony przez Zamawiającego z postępowania przetargowego.
Składanie ofert: w siedzibie Zamawiającego ul. Portofino 8 do dnia 31.07.2017 r.
do godz. 14:00 w pok. nr 8 (sekretariat)
Otwarcie ofert: w siedzibie Zamawiającego - Warszawa ul. ul. Portofino 8
w Sali Konferencyjnej pok.11, dnia 31.07.2017 r. o godz. 15:00
33665830
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne