Ogłoszenie

Wykonanie posadzek gresowych.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33665830
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Składowa 9

SzczegółyWarszawa, dnia 05.07.2017 r.
Przetarg nr 18/T/2017
MSM "ENERGETYKA"
Administracja Osiedla "Stegny Południe"
02-764 Warszawa, ul. Portofino 8
tel./fax /22/ 842-00-41,www.msmenergetyka.pl/przetargi
OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
(w trybie przetargu nieograniczonego)
"Wykonanie posadzek gresowych na korytarzach w 6 klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartaginy 1 będącego w zasobach Administracji Osiedla "Stegny Południe w Warszawie"
Czas realizacji zamówienia: do 31.03.2018r.
Okres gwarancji minimum 36 miesięcy
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać
po ustaleniu terminu telefonicznie pod nr /22/ 842-02-01 w siedzibie Zamawiającego
Warszawa, ul. Portofino 8 pok. 1 w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 1000-1500
Do kontaktów z oferentami w sprawach technicznych upoważniony jest kier. ds. technicznych: Jan Leszczyński - tel. (22) 842-00-41
Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w formie pieniądza w wysokości
12 000,- PLN. słownie : (dwanaście tysięcy złotych)
Termin pobrania materiałów przetargowych do 28.07.2017 r. do godziny 15:00
Oferent który nie pobrał Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia od Zamawiającego zostanie wykluczony przez Zamawiającego z postępowania przetargowego.
Składanie ofert: w siedzibie Zamawiającego ul. Portofino 8 do dnia 31.07.2017 r.
do godz. 14:00 w pok. nr 8 (sekretariat)
Otwarcie ofert: w siedzibie Zamawiającego - Warszawa ul. ul. Portofino 8
w Sali Konferencyjnej pok.11, dnia 31.07.2017 r. o godz. 15:00
33665830
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne