Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup i montaż altan śmietnikowych.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33665807
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Planty 15

SzczegółyOGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI" w Radomiu, ul. Planty 15, tel. 48 36 218 10, 48 36 224 85, fax 48 36 226 19 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych:
Zadanie 1. Zakup i montaż altan śmietnikowych przy budynku mieszkalnym, ul. Kosowska 20/30 w Radomiu
Zadanie 2. Zakup i montaż altany śmietnikowej przy budynku mieszkalnym, ul. Kasztanowa 9/13 w Radomiu
Zadanie 3. Zakup i montaż altany śmietnikowej przy budynku mieszkalnym, ul. Chałubińskiego 15 w Radomiu
Zadanie 4. Zakup i montaż altany śmietnikowej przy budynku mieszkalnym, ul. Młodzianowska 8 w Radomiu
Zadanie 5. Wymiana wyłazów na dach w budynkach mieszkalnych na os. Borki szt. 9
Wymagany termin realizacji zamówienia - 30.09.2017 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 11. Cena formularza - 100 zł.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 8 w terminie do dnia 20.07.2017 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2017 r. o godzinie 15.00.
Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacać na konto Spółdzielni nr 16 1020 4317 0000 5002 0017 2650 w PKO BP S.A. I Oddział Centrum Radom.
Upoważniony do kontaktu z oferentami - Leszek Klimowicz, Zbigniew Pacek w godzinach 8-15.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub zmniejszenia zakresu robót bez podania przyczyny.
33665807
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne