Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wymiana pokrycia dachowego

podkarpackie, Wodzisław śląski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33666043
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Składowa 9

SzczegółyOGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ROW"
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 455 66 86 fax 32 455 61 94
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
"Wymiana pokrycia dachowego wraz z naświetlami klatek schodowych oraz remont kominów w budynku na os. XXX-lecia PRL 9-12 w Wodzisławiu Śląskim"
Ofertę należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Formularz Specyfikacji można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 po wpłacie kwoty 50,00 zł z VAT. Wydawanie Specyfikacji następuje po wpłynięciu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.
Wpłaty należy wnosić tylko poprzez przelew środków pieniężnych na konto Spółdzielni
nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 w PKO BP S.A. o/Wodzisław Śl. z dopiskiem:
"SWZ Remont dachu os. XXX-lecia PRL 9-12"
Do kontaktu z Oferentami, którzy zakupili specyfikacje w sprawie udzielania informacji
i wyjaśnień wyznaczeni są Pan Krzysztof Rduch tel.: 32 428 27 40,
i Pan Rafał Ossowski tel. 32 428 27 35.
__________________________________________________________________________
Termin składania ofert - do 24.07.2017r. do godz. 1200 w sekretariacie Spółdzielni.
W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci, którzy zakupili specyfikacje.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia bez podania przyczyny.
33666043
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne