Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont pomieszczeń świetlic w placówkach oświatowych

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje bez ogłoszenia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33666445
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-200 Częstochowa
Ulica
Śląska
Osoba kontaktowa
Urząd Miasta Częstochowa

SzczegółyOGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Miasto Częstochowa, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, woj. śląskie, tel. +48/34 37-07-617, faks +48/34 37-07-170, e-mail: iz@czestochowa.um.gov.plstrona internetowa: http://bip.czestochowa.plogłasza przetarg nieograniczony.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań:
Część 1 - Remont pomieszczeń świetlic w następujących placówkach oświatowych w Częstochowie:
Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Warszawska 31,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Olsztyńska 42,
Zespół Szkół nr 15, ul. Orla 4/8;
Część 2 - Remont pomieszczeń świetlic w następujących placówkach oświatowych w Częstochowie:
Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Rakowska 42,
Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Dąbrowskiej 5/9.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Termin wykonania dla każdej z części zamówienia: do dnia 25.09.2017 r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa w dniu 24.07.2017 r. o godz. 9:30.
33666445
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne