Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont chodników i nawierzchni asfaltowej.

świętokrzyskie, Staszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33666391
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-200 Staszów
Ulica
Langiewicza 11

SzczegółySPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
UL. Mariana LANGIEWICZA 11 28-200 STASZÓW
O G Ł A S Z A
PRZETARGI NIEOGRANICZONE
NA ROBOTY REMONTOWE:
1. Remont chodników osiedle "Wschód" i "Północ"
( pow. około 1840m2)
-szczegółowy zakres prac zawarty w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Wadium 18.000,00zł
2. Remont nawierzchni asfaltowej bazy Spółdzielni Mieszkaniowej
( powierzchnia 1479m2)
-szczegółowy zakres prac zawarty w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Wadium 6.500,00zł
3. Wymiana stolarki drzwiowej do budynków
Jana Pawła II 3,11 -szt 8
-szczegółowy zakres prac zawarty w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Wadium 2.000,00zł
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie przy
ul. Langiewicza 11 pok. Nr 6 w godz. od 800- 1400 lub na stronie
internetowej www.sm.staszow.com
Oferty należy składać w terminie do dnia 01-08-2017r. do godz. 1500
w sekretariacie Spółdzielni /adres jw./ z dopiskiem świadczącym
którego przetargu dotyczy oferta.
W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zakres robót
prosimy o oddzielne zapakowanie ofert, każda z dopiskiem.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy
ul. Langiewicza 11 w Staszowie w dniu 02-08-2017 r.
odpowiednio:
pkt.1 o godz: 900, pkt.2 o godz 10oo, pkt.3 o godz 1100
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 01-08-2017 r.
w kasie Spółdzielni do godz 1400 lub na konto nr B.S.Staszów
43 9431 0005 2001 0000 3304 0001
Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr 15-864-23-82
33666391
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne