Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

MGSM „Perspektywa” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. L. Tunkla 147 zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt....

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-07-2017
Numer ogłoszenia
152769
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-07-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

MGSM „Perspektywa” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. L. Tunkla 147 zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.

PRZEBUDOWA SIECI ELEKTRYCZNYCH NA TERENACH W REJONIE ULIC CHEŁMOŃSKIEGO I DUNIKOWSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Przebudowa sieci elektrycznych zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy i projektem
2. Wykonanie Powykonawczej Dokumentacji zgodnej z wymaganiami TDP
3. Dokonanie odbioru technicznego z przedstawicielami Tauron Dystrybucja

Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętych kopertach, opisanych zgodnie z SIWZ w terminie do 28.07.2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 213.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.08.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 114.

Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości:
5 000,00 zł (pięćtysięcyzłotych 00/100) w terminie do 27.07.2017 r.
(datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Spółdzielni).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz materiały przetargowe są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.perspektywa.com.pl.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Informacji na temat przetargu udziela mgr inż. Barbara Cybulska, tel. (32) 242-73-47 wewn. 22.

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne