Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW Z TERENEM PRZYLEGŁYM I PIELĘGNACJA ZIELENI NA OSIEDLU LATYCZOWSKA PRZY UL. KOMPASOWEJ 10 W WARSZAWIE.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-08-2017
Numer ogłoszenia
33671402
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-737 Warszawa
Ulica
Elbląska 14
Osoba kontaktowa
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyPRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa
ogłasza przetarg na:
KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW Z TERENEM PRZYLEGŁYM I PIELĘGNACJA ZIELENI NA OSIEDLU LATYCZOWSKA PRZY UL. KOMPASOWEJ 10 W WARSZAWIE.
Materiały przetargowe do nabycia w Administracji Osiedla Latyczowska w cenie 50zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Kompasowa 10, 04-048 Warszawa w dniach pon. 13-18, śr-cz. 10-15, pt. 8-13.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:
Mirosław Celiński, e-mail: latyczowska@wsm.pl, tel. 22 870 11 22
Od Oferentów wymagane są:
- wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 5.000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na nr konta:
PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na sprzątanie budynków przy ul. Kompasowej 10 z terenem przyległym w Warszawie" oraz "nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert", należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok. 7 do 22.08.2017r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w sali konferencyjnej
w dn. 22.08.2017r. o godz. 12.00. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Przedmiot zamówienia należy wykonać od 01.09.2017r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33671402
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne