Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

OCHRONA TERENU OSIEDLA LATYCZOWSKA UL. KOMPASOWA 10 W WARSZAWIE.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-08-2017
Numer ogłoszenia
33671412
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-737 Warszawa
Ulica
Elbląska 14
Osoba kontaktowa
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyPRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa
ogłasza przetarg na:
OCHRONA TERENU OSIEDLA LATYCZOWSKA UL. KOMPASOWA 10 W WARSZAWIE.
Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Administracji Osiedla Latyczowska w cenie 50zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Kompasowa 10 w Warszawie, w dniach pon. 13-18, śr. czw. 10-15 pt. 8-13.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Administracja Osiedla Latyczowska kontakt: tel. 22 870 11 22, e-mail: latyczowska@wsm.pl;
Od Oferentów wymagane są:
- wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych) na nr konta: PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na: ochrona terenu osiedla Latyczowska przy ul. Kompasowej 10 w Warszawie" oraz "nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert", należy składać w siedzibie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok.7 do 22.08.2017r. godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w Sali konferencyjnej, 2 piętro w dn. 22.08.2017r. o godz. 12.15. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Przedmiot zamówienia należy wykonać od 01.09.2017r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33671412
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne