Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

SBM Ruda ogłasza przetarg na wykonanie płyt osłonowych balkonowych

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33678443
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-684 Warszawa
Ulica
Klaudyny
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA RUDA

SzczegółySPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "RUDA"
01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 18a,
tel. 22 833 59 09; 833 91 79; faks 22 833 61 27
Ogłasza przetarg nieograniczony
Na wykonanie remontu płyt osłonowych balkonowych w budynkach
Klaudyny 6 i Klaudyny 30
- Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa Bielany
- Wymagany termin realizacji: 31.10.2017 r.
- Wadium: 9000,00 zł
- Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 100 zł można odebrać odpłatnie w siedzibie zamawiającego - pok. 18 sekretariat.
- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - pok. 18 sekretariat.
- Termin składania ofert upływa dnia 31.08.2017 r. o godz. 15.00
- Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.08.2017 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
- Robert Piecyk - Kierownik Działu Technicznego - tel. 504 190 664
- Zbigniew Nowak - Inspektor Nadzoru - tel. 533 979 727
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena -70%
- okres gwarancji - 10%
- ocena doświadczenia Wykonawcy - referencje - do 5%
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Z dwoma lub trzema oferentami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty, zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe.
33678443
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne