Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

WSM Administracji Osiedla Żoliborz ogłasza przetarg na wymianę wew. linii zasilających w bud.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
30-09-2017
Numer ogłoszenia
33680177
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-773 Warszawa
Ulica
Braci Załuskich 7
Osoba kontaktowa
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ADMINSTRACJA OSIEDLA BIELAN

SzczegółyWarszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III
01-773 Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na wymianę wewnętrznych linii zasilających w budynkach: Braci Załuskich 3a; Broniewskiego 22, 24, 24a, 26; w Warszawie
Wymagany termin wykonania robót - 2 miesiące. Oferty należy składać: Braci Załuskich 7 w W-wie do 30.VIII.2017r. do godz. 1100. Otwarcie ofert nastąpi 30.VIII.2017r. o godz. 1200 przy ulicy Braci Załuskich 7 w W-wie.
Wadium na przetarg - 6000zł należy wnieść do 30.VIII.2017r. godz. 1200 na rachunek bankowy nr 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250. Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć przy ulicy Braci Załuskich 7 w Warszawie do 30.VIII.2017r. w godzinach od 800 do 1500 . Cena Specyfikacji 200zł netto + VAT. Osoby do kontaktu z oferentami: Anna Trendak (e'mail: anna.trendak@wsm3.pltel. 22 203 45 80). Czas związania ofertą - 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33680177
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne