Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz 2018

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-09-2017
Numer ogłoszenia
33682318
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-315 Bydgoszcz
Ulica
ks. Józefa Schulza 5
Osoba kontaktowa
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy

SzczegółyRada Nadzorcza Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
zaprasza do składania ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2017 oraz 2018
w pełnym zakresie w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości.
Biegłych rewidentów zapraszamy do składania ofert, które winny zawierać:
- wynagrodzenie netto,
- określenie możliwości osobistego wykonania czynności kontrolnych przez biegłego,
- dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości, badaniu sprawozdań finansowych i praktykę w energetyce cieplnej,
- badanie sprawozdania winno odbywać się w siedzibie Spółki.
Termin wykonania badania i przedłożenia raportu:
- za rok 2017 do 31 marca 2018 roku,
- za rok 2018 do 31 marca 2019 roku,
Oferty prosimy przesyłać na adres Spółki:
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. ks. Józefa Schulza 5
85-315 Bydgoszcz
lub dostarczyć w zamkniętych kopertach bezpośrednio do kancelarii Spółki w terminie do 20 września 2017 roku.
Koperta powinna zostać opatrzona dopiskiem: "Rada Nadzorcza"
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest pani Małgorzata Liebner
tel. 52 30 45 328, e-mail: m.liebner@kpec.bydgoszcz.pl
33682318
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne