Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont ocieplenia ścian.

świętokrzyskie, Wodzisław śląski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33682851
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Składowa 9

SzczegółyOGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa "ROW"
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 455 66 86 fax 32 455 61 94


ogłasza dwa przetargi nieograniczone na zadania:
Przetarg nr 1:
"Remont ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi i regulacją instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. L. Waryńskiego 14-16 w Wodzisławiu Śląskim."
Przetarg nr 2:
"Remont wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na os. XXX-lecia PRL 31-33 w Wodzisławiu Śląskim."
Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Formularz Specyfikacji można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 po wpłacie kwoty 50,00 zł z VAT za jedną specyfikację. Wydawanie Specyfikacji następuje po wpłynięciu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.
Wpłaty należy wnosić tylko poprzez przelew środków pieniężnych na konto Spółdzielni
nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 w PKO BP S.A. o/Wodzisław Śl. z dopiskiem:
"SWZ Remont ocieplenia ul. Waryńskiego 14-16" - dla przetargu nr 1
lub
"SWZ Remont wejść na os. XXX-Lecia PRL 31-33" - dla przetargu nr 2
Do kontaktu z Oferentami, którzy zakupili specyfikacje w sprawie udzielania informacji
i wyjaśnień wyznaczeni są Pan Krzysztof Rduch tel.: 32 428 27 40,
i Pan Dawid Zawidniak tel. 32 428 27 35.
__________________________________________________________________________
Termin składania ofert - do 04.09.2017r. do godz. 1200 w sekretariacie Spółdzielni.
W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci, którzy zakupili specyfikacje.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia bez podania przyczyny.
33682851
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne