Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa butów militarnych

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33687360
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-806 Zabrze
Ulica
Lompy 11
Osoba kontaktowa
Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.
z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11

ogłasza przetarg nieograniczony na:
dostawę butów militarnych
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.-pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.kokzabrze.pl
Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialna Irena Zając Tel. 661 111 712 lub 32 717 02 45.
Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający wymaga wpłaty wadium.
Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju 9 w terminie do dnia: 18.09.2017 godz. 10.00.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.
33687360
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne