Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa wiatriłapów przy budynku mieszkalnym położonym w Piekarach Śląskich

śląskie, Piekary śląskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-09-2017
Numer ogłoszenia
33687476
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kościelna 87
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CHEMIK

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa "CHEMIK"
z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 87
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie przebudowy wiatrołapów przy budynku mieszkalnym
położonym w Piekarach Śląskich przy ul. Armii Krajowej 10.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
dokonanie wpłaty, na konto SM "CHEMIK" nr 63 1020 2368 0000 2102 0022 1507, tytułem pokrycia kosztów materiałów przetargowych (wydania specyfikacji), w wysokości 30,00 zł + 23% VAT = 36,90 zł brutto.
Koszty materiałów przetargowych nie podlegają zwrotowi.
złożenie, w terminie do 18.09.2017r. do godziny 15??, w sekretariacie
Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEMIK" w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 87, pisemnej oferty, opracowanej w oparciu o Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia oraz wniesienie stosownego wadium.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, po okazaniu dowodu wpłaty,
jak również dodatkowe informacje, można uzyskać w Dziale Technicznym SM "CHEMIK",
adres j.w., od dnia 5.09.2017r., tel. 32 390 35 45, w godzinach pracy Spółdzielni.
Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach,
z napisem "Przetarg - przebudowa wiatrołapów".
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania
lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
33687476
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne