Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

śląskie, Wrzosowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33687688
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-263 Wrzosowa
Ulica
Konwaliowa
Osoba kontaktowa
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

SzczegółyRada Nadzorcza
Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.,
Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa.
sekretariat@czpk.czest.pl
zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
Oferta powinna zawierać:
1. Informację o firmie (NIP, doświadczenie zawodowe wraz z listą jednostek,
w których badano sprawozdanie finansowe ze szczególnym uwzględnieniem jednostek komunalnych).
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 66 ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity, Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z póżn. zmianami).
3. Odpis aktu rejestrowego Biura Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
4. Sposób i harmonogram badania. Konieczny udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji na koniec roku sprawozdawczego.
5. Cenę netto w PLN uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent; warunki płatności.
6. Imienny skład zespołu, który będzie dokonywał badania (doświadczenie biegłych rewidentów w branży ochrony środowiska w szczególności gospodarki odpadami)
Oferty należy składać w terminie do 14.09.2017 r.
Bliższych informacji udziela Główna Księgowa, tel. (034) 327 53 20; 501 676 847, 668 345 671.Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub jej odrzucenia bez podania przyczyny.
Z poważaniem
Wiceprezes Prezes
Bartłomiej Sabat Robert Kalinowski
33687688
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne