Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r.

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-09-2017
Numer ogłoszenia
33689508
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO

SzczegółyRada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Chrobrego w Łodzi
92-508 Łódź, ul. Ćwiklińskiej 22

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok
1. Oferta winna zawierać w szczególności:
- wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
- poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- termin wykonania badania (preferowany termin złożenia raportu i opinii 14.03.2018 r.),
- cenę netto w złotych za przeprowadzenie badania wraz z projektem umowy.
2. Dodatkowe informacje o Spółdzielni można uzyskać u Głównego Księgowego pod nr. tel. 42 673 34 64 wew. 25.
3. Pisemne oferty w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem na kopercie "BILANS 2017- OFERTA" należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 25.09.2017 r.
4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
5. Preferowane podmioty mające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych.
33689508
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne