Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie pokrycia dachowego pawilonów handlowych przy ul. Żwirki i Wigury 6 i 8

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-09-2017
Numer ogłoszenia
33689288
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-464 Gdańsk
Ulica
Leszczyńskich 4
Osoba kontaktowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rozstaje"
Nr telefonu
58 346 50 02

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa "Rozstaje" 80-464 Gdańsk ul. Leszczyńskich 4 tel. dział ds. techniczno-administracyjnych 58 346 50 02 www.sm-rozstaje.pl
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie w zasobach Spółdzielni
remontu pokrycia dachowego pawilonów handlowych przy ul. Żwirki i Wigury 6 i 8
(łącznie ok. 1620 m2)
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w/w przetargu można odebrać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 15 od dnia 04.09.2017 r. do dnia 15.09.2017 r. w godzinach od 8:00 do 13:00 po uprzednim uiszczeniu w kasie Spółdzielni opłaty w wysokości 61,50 zł brutto.
Oferty na w/w przetarg należy składać w zamkniętych kopertach wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium zgodnie ze szczegółowymi warunkami zamówienia w sekretariacie Spółdzielni pok. 27 do dnia 18.09.2017 r. do godziny 10:00.
Warunki przetargu, wysokość wadium, sposób przygotowania oferty oraz termin ich otwarcia określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w przetargu.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
33689288
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne