Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont balkonów.

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33690135
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-406 Kielce
Ulica
Konopnickiej 5

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek" w Kielcach
ul. Konopnickiej 5
ogłasza nieograniczony przetarg na:
wykonanie remontu 127 szt. balkonów .
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 22 września 2017 r. o godz. 10°°.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek",
ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w sekretariacie pokój nr 1 do dnia 22.09.17 do godz. 9°°.
Specyfikacje są do nabycia w siedzibie S.M. ,,Bocianek" w kwocie 100 zł/szt.
Wymagane wadium ma wpłynąć na konto Spółdzielni w BPH nr 91 1060 0076 0000 3290 0003 6979 do dnia 21 września 2017 r.
Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°, tel. 41 331 56 73 lub 41 332 24 41.
Spółdzielnia zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów - bez podania przyczyny oraz odwołania przetargu - bez podania przyczyny.
Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.
33690135
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne