Ogłoszenie

Wykonanie zadaszenia

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33690138
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-406 Kielce
Ulica
Konopnickiej 5

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek" w Kielcach
ul. Konopnickiej 5

ogłasza nieograniczony przetarg na:

wykonanie zadaszenia 26 szt. balkonów .
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 22 września 2017 r. o godz. 9°°.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek",
ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w sekretariacie pokój nr 1 do dnia 22.09.17 do godz. 9°°.
Specyfikacje są do nabycia w siedzibie S.M. ,,Bocianek" w kwocie 100 zł/szt.
Wymagane wadium ma wpłynąć na konto Spółdzielni w BPH nr 91 1060 0076 0000 3290 0003 6979 do dnia 21 września 2017 r.
Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°, tel. 41 331 56 73 lub 41 332 24 41.
Spółdzielnia zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów - bez podania przyczyny oraz odwołania przetargu - bez podania przyczyny.
Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.
33690138
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne