Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa na olej opałowy lekki dla KOK Zabrze

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-09-2017
Numer ogłoszenia
33690652
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-806 Zabrze
Ulica
Lompy 11
Osoba kontaktowa
KONSORCJUM OCHRONY KOPALŃ SP. Z O.O.

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.
z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Konsorcjum Ochrony Kopalń
Sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.- pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać
ze strony internetowej www.kokzabrze.pl
Za kontakt z oferentami odpowiedzialny jest Marek Markowski tel. tel.605 431 709 .
Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju 9 w terminie do dnia 20.09.2017 do
godz. 9.30 . Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9.45 pok. 110 .
Zamawiający wymaga wpłaty wadium.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości,
bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.
33690652
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne